ОП Ид.No
1275
Обект на поръчката
18.07.2019 12:58:53
Строителство
Предмет на поръчката
18.07.2019 12:58:53
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Районна складова база "Скобелева майка".
Ред за провеждане
18.07.2019 12:58:53
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.07.2019 12:58:53
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.07.2019 12:58:53
3 от 15.07.2019
18.07.2019 12:58:53
0.17 MB
Обявление/Публична покана
18.07.2019 12:58:53
24-00-299 от 15.07.2019
18.07.2019 12:58:53
0.21 MB
Документация
18.07.2019 12:58:53
 
Номер на преписка в АОП
18.07.2019 12:58:53
00044-2019-0055
Срок за получаване на офертите
18.07.2019 12:58:53
19.08.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.07.2019 12:58:53
 
05.09.2019 13:35:23
2.12 MB
17.10.2019 15:03:38
2.49 MB
17.10.2019 15:03:38
4.29 MB
17.10.2019 15:03:38
8.55 MB
 
Договор No.РД-37-1/26.11.2019
Обособена позиция
30.12.2019 16:09:01
1
Предмет на договора
30.12.2019 16:09:01
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Районна складова база "Скобелева майка".
Договор
30.12.2019 16:09:01
РД-37-1 от 26.11.2019
30.12.2019 16:09:01
6.77 MB
30.12.2019 16:09:01
0.45 MB
30.12.2019 16:09:01
2.71 MB
30.12.2019 16:09:01
3.17 MB
30.12.2019 16:09:01
0.33 MB
Стойност на договора
30.12.2019 16:09:01
BGN, 41 766.90, 20.00, 50 120.28
Срок за изпълнение
30.12.2019 16:09:01
 
12.11.2020 15:12:46
0.36 MB
Състояние на договора
30.12.2019 16:09:01
Изпълнен в срок