ОП Ид.No
1279
Обект на поръчката
29.07.2019 16:21:10
Строителство
Предмет на поръчката
29.07.2019 16:21:10
Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи столова и 15бр. дървени бунгала в ПБ Ахтопол, находящи се в ПИ 00878.107.590, по КК на гр.Ахтопол, м.Коросията
Ред за провеждане
29.07.2019 16:21:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.07.2019 16:21:10
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.07.2019 16:21:10
2 от 25.07.2019
29.07.2019 16:21:10
1.04 MB
Обявление/Публична покана
29.07.2019 16:21:10
от 25.07.2019
Обявление
29.07.2019 16:21:10
4.71 MB
Документация
29.07.2019 16:21:10
Документация и образци
30.07.2019 09:49:01
0.37 MB
30.07.2019 09:49:01
0.07 MB
30.07.2019 09:49:01
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
29.07.2019 16:21:10
00044-2019-0058
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.07.2019 16:21:10
 
13.11.2019 14:49:30
8.18 MB
13.11.2019 14:49:30
7.69 MB
Решение за класиране
13.11.2019 14:49:30
Решение №4 от 13.11.2019
Решение
13.11.2019 14:49:30
2.82 MB
09.12.2019 12:04:20
0.51 MB
 
Договор No.РД-37-1/03.01.2020
Обособена позиция
03.01.2020 17:08:18
1
Предмет на договора
03.01.2020 17:08:18
Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи столова и 15бр. дървени бунгала в ПБ Ахтопол, находящи се в ПИ 00878.107.590, по КК на гр.Ахтопол, м.Коросията
Договор тип
03.01.2020 17:08:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.01.2020 17:08:18
РД-37-1 от 03.01.2020
Договор
03.01.2020 17:08:18
1.83 MB
03.01.2020 17:08:18
2.48 MB
Стойност на договора
03.01.2020 17:08:18
BGN, 24 122.61, 20.00, 28 947.13
Срок за изпълнение
03.01.2020 17:08:18
03.02.2020
30 /тридесет/ календарни дни
Изпълнител
03.01.2020 17:08:18
204736650, Хидрострой България ЕООД
Дата на приключване
03.01.2020 17:08:18
14.01.2020
Обявление за приключен договор
Състояние на договора
03.01.2020 17:08:18
Изпълнен в срок