ОП Ид.No
1283
Обект на поръчката
05.08.2019 14:12:14
Услуга
Предмет на поръчката
05.08.2019 14:12:14
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Сливен
Ред за провеждане
05.08.2019 14:12:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.08.2019 14:12:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.08.2019 14:12:14
РД-20-2 от 31.07.2019
05.08.2019 14:12:14
0.27 MB
Обявление/Публична покана
05.08.2019 14:12:14
24-00-155 от 31.07.2019
05.08.2019 14:12:14
0.5 MB
Документация
05.08.2019 14:12:14
Документация
05.08.2019 14:12:14
0.14 MB
05.08.2019 14:12:14
0.3 MB
05.08.2019 14:12:14
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
05.08.2019 14:12:14
00044-2019-0063
Решение за прекратяване
19.09.2019 16:28:36
Решение -2 от 19.09.2019
Решение за прекратяване
19.09.2019 16:28:36
0.07 MB
Срок за получаване на офертите
05.08.2019 14:12:14
11.09.2019 17:30