ОП Ид.No
1284
Обект на поръчката
03.09.2019 16:55:28
Услуга
Предмет на поръчката
03.09.2019 16:55:28
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Пазарджик
Ред за провеждане
03.09.2019 16:55:28
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.09.2019 16:55:28
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.09.2019 16:55:28
от 30.08.2019
03.09.2019 16:55:28
0.16 MB
Обявление/Публична покана
03.09.2019 16:55:28
 
03.09.2019 16:55:28
0.42 MB
Документация
03.09.2019 16:55:28
 
03.09.2019 16:55:28
1.27 MB
03.09.2019 16:55:28
0.3 MB
Номер на преписка в АОП
03.09.2019 16:55:28
00044-2019-0075
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.09.2019 16:55:28
 
21.10.2019 12:52:26
0.13 MB
20.11.2019 15:29:14
0.08 MB
20.11.2019 15:29:14
0.09 MB
20.11.2019 15:29:14
0.07 MB
20.11.2019 15:29:14
0.05 MB
 
Договор No.РД-37-1/02.01.2020
Обособена позиция
07.01.2020 14:06:22
1
Предмет на договора
07.01.2020 14:06:22
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Пазарджик
Договор тип
07.01.2020 14:06:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.01.2020 14:06:22
РД-37-1 от 02.01.2020
Стойност на договора
07.01.2020 14:06:22
BGN, 40 000.00, 20.00, 48 000.00
Срок за изпълнение
07.01.2020 14:06:22
01.01.2022
Изпълнител
07.01.2020 14:06:22
203988747, ЕЛИТ-ОЙЛ СОФИЯ ООД, гр.Ямбол
Дата на приключване
07.01.2020 14:06:22
01.01.2022
Състояние на договора
07.01.2020 14:06:22
В изпълнение