ОП Ид.No
1286
Обект на поръчката
13.09.2019 11:37:37
Строителство
Предмет на поръчката
13.09.2019 11:37:37
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Велинград към ОПУ Пазарджик
Ред за провеждане
13.09.2019 11:37:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.09.2019 11:37:37
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.09.2019 11:37:37
8 от 10.09.2019
13.09.2019 11:37:37
0.16 MB
Обявление/Публична покана
13.09.2019 11:37:37
от 10.09.2019
13.09.2019 11:37:37
0.41 MB
Документация
13.09.2019 11:37:37
 
Номер на преписка в АОП
13.09.2019 11:37:37
00044-2019-0086
Срок за получаване на офертите
13.09.2019 11:37:37
16.10.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.09.2019 11:37:37
 
 
Договор No.РД-33-1/13.12.2019
Обособена позиция
20.12.2019 12:32:41
1
Предмет на договора
20.12.2019 12:32:41
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Велинград към ОПУ Пазарджик
Договор
20.12.2019 12:32:41
РД-33-1 от 13.12.2019
Стойност на договора
20.12.2019 12:32:41
BGN, 48 958.16, 20.00, 58 749.79
Срок за изпълнение
20.12.2019 12:32:41
28.12.2019
Изпълнител
20.12.2019 12:32:41
ЕТ Мони-8 Методи Георгиев
Дата на приключване
20.12.2019 12:32:41
 
Състояние на договора
20.12.2019 12:32:41
Изпълнен в срок