ОП Ид.No
1290
Обект на поръчката
14.08.2019 12:08:39
Услуга
Предмет на поръчката
14.08.2019 12:08:39
за допълване на оферта във връзка с изпълнение на конкретен договор за извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 87 – Градище 3, в участъка от км 323+100 до км 323+360 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, в обхвата на сключеното Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г.
Ред за провеждане
14.08.2019 12:08:39
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
14.08.2019 12:08:39
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
14.08.2019 12:08:39
Покана изх. № 33-00-118 от 14.08.2019
Документация
14.08.2019 12:08:39
 
Номер на преписка в АОП
14.08.2019 12:08:39
Към 03461-2015-0006
Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП
 
Договор No.Д-102/17.09.2019
Обособена позиция
20.09.2019 10:36:54
1
Предмет на договора
20.09.2019 10:36:54
Извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 87 – Градище 3, в участъка от км 323+100 до км 323+360 по трасето на Автомагистрала „Хемус“
Договор тип
20.09.2019 10:36:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.09.2019 10:36:54
Д-102 от 17.09.2019
933927/18.09.2019 г.
20.09.2019 10:36:54
0.31 MB
20.09.2019 10:36:54
0.05 MB
20.09.2019 10:36:54
0.08 MB
Стойност на договора
20.09.2019 10:36:54
BGN, 296 945.00, 20.00, 356 334.00
Срок за изпълнение
20.09.2019 10:36:54
 
60 дни
Изпълнител
20.09.2019 10:36:54
Национален археологически институт с музей при БАН