ОП Ид.No
1294
Обект на поръчката
21.08.2019 11:07:36
Доставка
Предмет на поръчката
21.08.2019 11:07:36
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг“
Ред за провеждане
21.08.2019 11:07:36
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
21.08.2019 11:07:36
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
21.08.2019 11:07:36
53-00-8361 от 21.08.2019
Покана до Ронос ООД, Роел-98 ООД и Кооперация Панда
21.08.2019 11:07:36
0.17 MB
Документация
21.08.2019 11:07:36
 
Номер на преписка в АОП
21.08.2019 11:07:36
00210-2018-0014
(към Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, по Обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с с марка НР (Ейч Пи)“ и бивши Самсунг.
Срок за получаване на офертите
21.08.2019 11:07:36
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.09.2019 16:58:57
53-00-8827 от 04.09.2019
На 10.09.2019 г. от 10:00 часа (системно време) в СЕВОП
Срок за отваряне на ценови оферти
10.09.2019 12:07:36
 
Промяна датата на отваряне на ценови предложения - Отварянето на ценовите предложения ще се състои на 13.09.2019 г. от 10:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
21.08.2019 11:07:36
 
Решение за определяне на изпълнител
25.09.2019 11:53:48
131 от 25.09.2019
 
Договор No.Д-136/05.11.2019
Обособена позиция
11.11.2019 13:55:42
1
Предмет на договора
11.11.2019 13:55:42
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг“
Договор тип
11.11.2019 13:55:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.11.2019 13:55:42
Д-136 от 05.11.2019
943355/06.11.2019 г.
11.11.2019 13:55:42
0.24 MB
11.11.2019 13:55:42
0.1 MB
11.11.2019 13:55:42
0.26 MB
Стойност на договора
11.11.2019 13:55:42
BGN, 384 601.78, 20.00, 461 522.14
Изпълнител
11.11.2019 13:55:42
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.07.2021 15:16:22
24-00-1454 от 14.07.2021
1016801/14.07.2021