ОП Ид.No
1295
Обект на поръчката
04.09.2019 16:30:25
Услуга
Предмет на поръчката
04.09.2019 16:30:25
„Избор на изпълнител за изработване и монтаж билбордове и табели за 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“
Ред за провеждане
04.09.2019 16:30:25
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2019 16:30:25
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
04.09.2019 16:30:25
Обява 24-00-1469 от 04.09.2019
Документация
04.09.2019 16:30:25
 
04.09.2019 16:30:25
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
04.09.2019 16:30:25
9092187/2019
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092187
Срок за получаване на офертите
04.09.2019 16:30:25
26.09.2019 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092567
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.09.2019 16:30:25
 
18.10.2019 10:03:33
0.18 MB
 
Договор No.Д-171/10.12.2019
Обособена позиция
10.12.2019 10:53:07
1
Предмет на договора
10.12.2019 10:53:07
„Избор на изпълнител за изработване и монтаж билбордове и табели за 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“
Договор тип
10.12.2019 10:53:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.12.2019 10:53:07
Д-171 от 10.12.2019
10.12.2019 10:53:07
0.46 MB
10.12.2019 10:53:07
0.04 MB
Стойност на договора
10.12.2019 10:53:07
BGN, 19 800.00, 20.00, 23 760.00
Изпълнител
10.12.2019 10:53:07
Ди ЕМ Ай Дивелопмънт ЕООД