ОП Ид.No
1297
Обект на поръчката
22.08.2019 17:19:11
Услуга
Предмет на поръчката
22.08.2019 17:19:11
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Проектиране и строителство на обект: „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“
Ред за провеждане
22.08.2019 17:19:11
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
22.08.2019 17:19:11
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
22.08.2019 17:19:11
111 от 22.08.2019
929495/22.08.2019 г.
22.08.2019 17:19:11
0.34 MB
Номер на преписка в АОП
22.08.2019 17:19:11
00044-2019-0070
 
Договор No.РД-34-7/04.09.2019
Обособена позиция
16.09.2019 10:29:17
1
Предмет на договора
16.09.2019 10:29:17
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Проектиране и строителство на обект: „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“
Договор тип
16.09.2019 10:29:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.09.2019 10:29:17
РД-34-7 от 04.09.2019
933133/13.09.2019 г.
16.09.2019 10:29:17
1.1 MB
16.09.2019 10:29:17
0.06 MB
Стойност на договора
16.09.2019 10:29:17
BGN, 50 000.00, 20.00, 60 000.00
Срок за изпълнение
16.09.2019 10:29:17
 
4 месеца
Изпълнител
16.09.2019 10:29:17
Пътинвест Инженеринг АД