ОП Ид.No
1298
Обект на поръчката
02.09.2019 10:13:42
Услуга
Предмет на поръчката
02.09.2019 10:13:42
Извършване на археологически проучвания по трасето на Автомагистрала "Хемус", участъци 3,4, и 5"
Ред за провеждане
02.09.2019 10:13:42
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
02.09.2019 10:13:42
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
02.09.2019 10:13:42
33-00-129 от 02.09.2019
02.09.2019 10:13:42
0.17 MB
Документация
02.09.2019 10:13:42
 
Номер на преписка в АОП
02.09.2019 10:13:42
към 03461-2015-0006
(Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП)
 
Договор No.Д-106/19.09.2019
Обособена позиция
25.09.2019 10:34:55
1
Предмет на договора
25.09.2019 10:34:55
Извършване на археологически проучвания по трасето на Автомагистрала "Хемус", участъци 3,4, и 5"
Договор тип
25.09.2019 10:34:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.09.2019 10:34:55
Д-106 от 19.09.2019
934780/24.09.2019 г.
25.09.2019 10:34:55
0.35 MB
25.09.2019 10:34:55
0.03 MB
25.09.2019 10:34:55
0.12 MB
Стойност на договора
25.09.2019 10:34:55
BGN, 2 883 805.65, 20.00, 3 460 566.78
Изпълнител
25.09.2019 10:34:55
Национален археологически институт с музей при БАН