ОП Ид.No
1301
Обект на поръчката
04.09.2019 12:25:06
Услуга
Предмет на поръчката
04.09.2019 12:25:06
“Извършване на консултантски услуги – строителен надзор при изпълнение на обект: изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир“
Ред за провеждане
04.09.2019 12:25:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2019 12:25:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.09.2019 12:25:06
5 от 30.08.2019
04.09.2019 12:25:06
2.75 MB
Обявление/Публична покана
04.09.2019 12:25:06
24-00-151 от 30.08.2019
04.09.2019 12:25:06
5.96 MB
Документация
04.09.2019 12:25:06
 
Номер на преписка в АОП
04.09.2019 12:25:06
00044-2019-0074
Срок за получаване на офертите
04.09.2019 12:25:06
 
03.10.2019г. 16:30 часа
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.10.2019 10:51:39
от 25.10.2019
Отваряне на ценови оферти на 25.10.2019г. в 14:00 часа в Адм. сграда на ОПУ Перник, ет.2, Заседателна зала
Решение за класиране
31.10.2019 14:10:08
13 от 31.10.2019
31.10.2019 14:10:08
0.7 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.09.2019 12:25:06
 
 
Договор No.РД-37-7/03.12.2019
Обособена позиция
11.12.2019 13:30:32
1
Предмет на договора
11.12.2019 13:30:32
Извършване на консултантски услуги – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир
Договор тип
11.12.2019 13:30:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
11.12.2019 13:30:32
 
Договор
11.12.2019 13:30:32
РД-37-7 от 03.12.2019
11.12.2019 13:30:32
1.93 MB
11.12.2019 13:30:32
1.32 MB
Стойност на договора
11.12.2019 13:30:32
BGN, 18 800.00, 20.00, 22 560.00
Срок за изпълнение
11.12.2019 13:30:32
 
110 календарни дни
Изпълнител
11.12.2019 13:30:32
Консулт Инженерингс ЕООД
Състояние на договора
11.12.2019 13:30:32
В изпълнение