ОП Ид.No
1302
Обект на поръчката
03.09.2019 12:00:57
Услуга
Предмет на поръчката
03.09.2019 12:00:57
„Оферта за предварителни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и 05 - Брестница 5 по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“
Ред за провеждане
03.09.2019 12:00:57
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
03.09.2019 12:00:57
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
03.09.2019 12:00:57
33-00-130 от 03.09.2019
03.09.2019 12:00:57
0.16 MB
Документация
03.09.2019 12:00:57
 
Номер на преписка в АОП
03.09.2019 12:00:57
Към 03461-2015-0006
Към Рамково Споразумение 136/23.09.2015 г.
 
Договор No.Д-105/19.09.2019
Обособена позиция
25.09.2019 10:32:44
1
Предмет на договора
25.09.2019 10:32:44
„Оферта за предварителни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и 05 - Брестница 5 по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“
Договор тип
25.09.2019 10:32:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.09.2019 10:32:44
Д-105 от 19.09.2019
934779/24.09.2019 г.
25.09.2019 10:32:44
0.33 MB
25.09.2019 10:32:44
0.03 MB
25.09.2019 10:32:44
0.08 MB
Стойност на договора
25.09.2019 10:32:44
BGN, 416 173.00, 20.00, 499 407.60
Изпълнител
25.09.2019 10:32:44
Национален археологически институт с музей при БАН
Промени в условията на договора
09.12.2019 11:10:06
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:43:29
24-00-1480 от 16.07.2021
1016940/16.07.2021