ОП Ид.No
1309
Обект на поръчката
10.09.2019 10:08:30
Услуга
Предмет на поръчката
10.09.2019 10:08:30
Извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 88 – Градище 4, м. Пунарджик общ. Шумен, по трасето на Автомагистрала „Хемус“,
Ред за провеждане
10.09.2019 10:08:30
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
10.09.2019 10:08:30
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
10.09.2019 10:08:30
33-00-134 от 10.09.2019
10.09.2019 10:08:30
0.16 MB
Документация
10.09.2019 10:08:30
 
Номер на преписка в АОП
10.09.2019 10:08:30
Към 03461-2015-0006
Към Рамково Споразумение 136/23.09.2015 г.
 
Договор No.Д-107/20.09.2019
Обособена позиция
03.10.2019 11:12:28
1
Предмет на договора
03.10.2019 11:12:28
Извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 88 – Градище 4, м. Пунарджик общ. Шумен, по трасето на Автомагистрала „Хемус“,
Договор тип
03.10.2019 11:12:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.10.2019 11:12:28
Д-107 от 20.09.2019
936155/01.10.2019 г.
03.10.2019 11:12:28
0.33 MB
03.10.2019 11:12:28
0.04 MB
03.10.2019 11:12:28
0.08 MB
Стойност на договора
03.10.2019 11:12:28
BGN, 499 094.20, 20.00, 598 913.04
Срок за изпълнение
03.10.2019 11:12:28
 
60 дни
Изпълнител
03.10.2019 11:12:28
Национален археологически институт с музей при БАН
Промени в условията на договора
06.12.2019 10:20:44