ОП Ид.No
1313
Обект на поръчката
13.09.2019 10:35:21
Строителство
Предмет на поръчката
13.09.2019 10:35:21
Ремонтни дейности в РПС Твърдица към ОПУ Сливен
Ред за провеждане
13.09.2019 10:35:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.09.2019 10:35:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.09.2019 10:35:21
РД-20-4 от 10.09.2019
Решение за откриване на процедура
13.09.2019 10:35:21
0.44 MB
Обявление/Публична покана
13.09.2019 10:35:21
24-00-175 от 10.09.2019
Обявление за поръчка
Документация
13.09.2019 10:35:21
Документация
13.09.2019 10:35:21
0.22 MB
Номер на преписка в АОП
13.09.2019 10:35:21
00044-2019-0090
Срок за получаване на офертите
13.09.2019 10:35:21
18.10.2019 17:30
Срок за отваряне на ценови оферти
07.11.2019 14:13:46
 
Съобщение
07.11.2019 14:16:34
0.02 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.09.2019 10:35:21
 
22.11.2019 16:04:56
0.2 MB
22.11.2019 16:04:56
0.14 MB
22.11.2019 16:04:56
0.38 MB
Решение за класиране
22.11.2019 14:22:21
Решение 4 от 22.11.2019
 
Договор No.РД-37-3/18.12.2019
Обособена позиция
19.12.2019 13:43:24
1
Предмет на договора
19.12.2019 13:43:24
Ремонтни дейности в РПС Твърдица към ОПУ Сливен
Договор тип
19.12.2019 13:43:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
19.12.2019 13:43:24
5.86 MB
Договор
19.12.2019 13:43:24
РД-37-3 от 18.12.2019
Стойност на договора
19.12.2019 13:43:24
BGN, 14 100.02, 20.00, 16 920.02
Срок за изпълнение
19.12.2019 13:43:24
07.01.2020
Изпълнител
19.12.2019 13:43:24
МУХТАРОВ ЕООД ГР СЛИВЕН
Състояние на договора
19.12.2019 13:43:24
В изпълнение