ОП Ид.No
1314
Обект на поръчката
13.09.2019 10:19:04
Строителство
Предмет на поръчката
13.09.2019 10:19:04
Ремонт на административната сграда на РПС Перник към ОПУ Перник
Ред за провеждане
13.09.2019 10:19:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.09.2019 10:19:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.09.2019 10:19:04
7 от 11.09.2019
13.09.2019 10:19:04
1.98 MB
Обявление/Публична покана
13.09.2019 10:19:04
24-00-153 от 11.09.2019
13.09.2019 10:19:04
4.75 MB
Документация
13.09.2019 10:19:04
 
Номер на преписка в АОП
13.09.2019 10:19:04
00044-2019-0092
Срок за получаване на офертите
13.09.2019 10:19:04
 
16.10.2019г. 16:30 часа.
Решение за промяна
15.01.2020 10:10:04
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.10.2019 08:42:46
 
Отваряне на ценови оферти ще се състои на 25.10.2019г. от 10:00часа в Адм.сграда на ОПУ Перник, ет.2, Заседателлна зала
Решение за класиране
31.10.2019 13:10:50
11 от 31.10.2019
31.10.2019 13:10:50
0.61 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.09.2019 10:19:04
 
21.10.2019 16:14:45
0.12 MB
21.10.2019 16:14:45
0.13 MB
31.10.2019 13:10:50
0.02 MB
31.10.2019 13:10:50
2.92 MB
 
Договор No.РД-37-5/19.11.2019
Обособена позиция
25.11.2019 12:20:39
1
Предмет на договора
25.11.2019 12:20:39
Ремонт на административната сграда на РПС Перник към ОПУ Перник
Уведомление на АОП за сключен договор
25.11.2019 12:20:39
от 20.11.2019
Договор тип
25.11.2019 12:20:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.11.2019 12:20:39
РД-37-5 от 19.11.2019
Стойност на договора
25.11.2019 12:20:39
BGN, 7 992.48, 20.00, 9 590.98
Срок за изпълнение
25.11.2019 12:20:39
 
40 календарни дни
Изпълнител
25.11.2019 12:20:39
ВИВА-92ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
15.01.2020 10:24:10
 
Дата на приключване
25.11.2019 12:20:39
17.12.2019
Състояние на договора
25.11.2019 12:20:39
Изпълнен в срок