ОП Ид.No
1316
Обект на поръчката
01.10.2019 15:12:32
Доставка
Предмет на поръчката
01.10.2019 15:12:32
„Доставка на компютърни конфигурации“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
„Доставка на компютърни конфигурации“
Ред за провеждане
01.10.2019 15:12:32
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.10.2019 15:12:32
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.10.2019 15:12:32
139 от 01.10.2019
936168/01.10.2019 г.
03.10.2019 10:54:20
0.18 MB
Обявление/Публична покана
01.10.2019 15:12:32
от 01.10.2019
936169/01.10.2019 г
03.10.2019 10:54:20
0.19 MB
Документация
01.10.2019 15:12:32
 
03.10.2019 10:54:20
0.35 MB
03.10.2019 10:54:20
0.2 MB
Решение за промяна
10.10.2019 10:42:30
142 от 07.10.2019
937469/07.10.2019 г.
Номер на преписка в АОП
01.10.2019 15:12:32
00044-2019-0108
Срок за получаване на офертите
01.10.2019 15:12:32
14.11.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.11.2019 16:13:45
53-00-11803 от 26.11.2019
На 29.11.2019 г. от 14:00 часа, в зала 406 на IV-ти етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.10.2019 15:12:32
 
06.12.2019 11:05:28
0.12 MB
06.12.2019 11:05:28
0.22 MB
06.12.2019 11:05:28
0.17 MB
06.12.2019 11:05:28
0.12 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.12.2019 11:05:28
189 от 06.12.2019
 
Договор No.Д-186/23.12.2019
Предмет на договора
07.01.2020 10:38:02
„Доставка на компютърни конфигурации“
Договор тип
07.01.2020 10:38:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.01.2020 10:38:02
Д-186 от 23.12.2019
952444/06.01.2020 г.
07.01.2020 10:38:02
0.52 MB
07.01.2020 10:38:02
0.04 MB
07.01.2020 10:38:02
0.18 MB
Стойност на договора
07.01.2020 10:38:02
BGN, 69 900.00, 20.00, 83 880.00
Изпълнител
07.01.2020 10:38:02
175154262, Кю Електроник ЕООД
Дата на приключване
07.01.2020 10:38:02
30.12.2019
Уведомление на АОП за изпълнен договор
04.03.2020 10:51:39
24-00-437 от 02.03.2020
962992/04.03.2020