ОП Ид.No
1317
Обект на поръчката
20.09.2019 13:35:28
Строителство
Предмет на поръчката
20.09.2019 13:35:28
Извършване на строително-ремонтни дейности на помещения в Кантон "Комитово ханче" към ОПУ-Варна
Ред за провеждане
20.09.2019 13:35:28
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.09.2019 13:35:28
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.09.2019 13:35:28
Решение-6 от 18.09.2019
Обявление/Публична покана
20.09.2019 13:35:28
24-00-383 от 18.09.2019
20.09.2019 13:35:28
3.58 MB
Документация
20.09.2019 13:35:28
 
24.09.2019 09:57:22
0.15 MB
24.09.2019 09:57:22
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
20.09.2019 13:35:28
00044-2019-0102
Срок за получаване на офертите
20.09.2019 13:35:28
28.10.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.09.2019 13:35:28
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.10.2019 15:54:09
05.11.2019 г. от 09:30 ч.
Решение за класиране
08.11.2019 15:12:37
 
 
Договор No.№РД-37-4/06.12.2019
Обособена позиция
13.12.2019 15:30:12
1
Предмет на договора
13.12.2019 15:30:12
Извършване на строително-ремонтни дейности на помещения в Кантон "Комитово ханче" към ОПУ-Варна
Договор тип
13.12.2019 15:30:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.12.2019 15:30:12
№РД-37-4 от 06.12.2019
Стойност на договора
13.12.2019 15:30:12
BGN, 10 864.95, 20.00, 13 037.94
Срок за изпълнение
13.12.2019 15:30:12
 
30 дни от датата на възлагателното писмо
Изпълнител
13.12.2019 15:30:12
201134417
Уведомление на АОП за изпълнен договор
13.01.2020 14:57:43
 
Дата на приключване
13.12.2019 15:30:12
19.12.2019