ОП Ид.No
1322
Обект на поръчката
19.09.2019 13:19:29
Услуга
Предмет на поръчката
19.09.2019 13:19:29
Осъществяване на охрана със сигнално - охранителна дейност /СОТ/ и жива,денонощна невъоръжена охрана на имоти- държавна собственост , стопанисвани от АПИ - ОПУ Хасково
Ред за провеждане
19.09.2019 13:19:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.09.2019 13:19:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.09.2019 13:19:29
4 от 16.09.2019
19.09.2019 13:19:29
0.45 MB
Обявление/Публична покана
19.09.2019 13:19:29
24-00-609 от 16.09.2019
19.09.2019 13:19:29
0.78 MB
Документация
19.09.2019 13:19:29
 
19.09.2019 13:19:29
0.13 MB
19.09.2019 13:19:29
0.3 MB
Разяснения по документация за участие
19.09.2019 13:19:29
Разяснения
14.10.2019 09:24:49
0.14 MB
Номер на преписка в АОП
19.09.2019 13:19:29
00044-2019-0095
Срок за получаване на офертите
19.09.2019 13:19:29
22.10.2019 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.09.2019 13:19:29
от 15.11.2019
Протокол №1
15.11.2019 09:19:50
1.04 MB
08.01.2020 09:57:39
1.26 MB
08.01.2020 09:57:39
0.33 MB
08.01.2020 09:57:39
2.61 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.12.2019 10:31:50
Съобщение от 04.12.2019
04.12.2019 10:31:50
0.09 MB
Решение за класиране
08.01.2020 09:57:39
Решение №10 от 08.01.2020
08.01.2020 09:57:39
0.33 MB
 
Договор No.У-1/04.02.2020
Обособена позиция
19.02.2020 13:35:57
1
Предмет на договора
19.02.2020 13:35:57
Осъществяване на охрана със сигнално - охранителна дейност /СОТ/ и жива,денонощна невъоръжена охрана на имоти- държавна собственост , стопанисвани от АПИ - ОПУ Хасково
Договор тип
19.02.2020 13:35:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
19.02.2020 13:35:57
BGN, 196 300.56, 20.00, 235 560.67
Договор
19.02.2020 13:35:57
У-1 от 04.02.2020
Срок за изпълнение
19.02.2020 13:35:57
 
24 месеца
Изпълнител
19.02.2020 13:35:57
САЛАМАНДЪР - АСО ООД
Състояние на договора
19.02.2020 13:35:57
В изпълнение