ОП Ид.No
1323
Обект на поръчката
19.09.2019 13:28:40
Строителство
Предмет на поръчката
19.09.2019 13:28:40
Ремонтни дейности на III-етаж в Административната сграда на ОПУ Хасково
Ред за провеждане
19.09.2019 13:28:40
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.09.2019 13:28:40
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.09.2019 13:28:40
5 от 16.09.2019
19.09.2019 13:28:40
0.38 MB
Обявление/Публична покана
19.09.2019 13:28:40
24-00-610 от 16.09.2019
19.09.2019 13:28:40
0.88 MB
Документация
19.09.2019 13:28:40
 
19.09.2019 13:28:40
0.16 MB
Номер на преписка в АОП
19.09.2019 13:28:40
00044-2019-0096
Срок за получаване на офертите
19.09.2019 13:28:40
22.10.2019 16:30
Решение за класиране
19.11.2019 14:12:00
от 19.11.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.09.2019 13:28:40
Протокол 1 от 30.10.2019
30.10.2019 08:13:52
0.39 MB
19.11.2019 14:12:00
0.33 MB
19.11.2019 14:12:00
0.15 MB
19.11.2019 14:12:00
0.67 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.11.2019 08:25:12
Съобщение от 11.11.2019
 
Договор No.Р-1/11.12.2019
Обособена позиция
19.12.2019 13:36:28
1
Предмет на договора
19.12.2019 13:36:28
Ремонтни дейности на III-етаж в Административната сграда на ОПУ Хасково
Договор
19.12.2019 13:36:28
Р-1 от 11.12.2019
19.12.2019 13:36:28
1.8 MB
Стойност на договора
19.12.2019 13:36:28
BGN, 6 541.07, 20.00, 7 849.28
Срок за изпълнение
19.12.2019 13:36:28
10.01.2020
Изпълнител
19.12.2019 13:36:28
ЕТ Мони-8 Методи Георгиев
Дата на приключване
19.12.2019 13:36:28
10.01.2020
Състояние на договора
19.12.2019 13:36:28
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
19.12.2019 13:36:28
Обявление за приключил договор
Уведомление на АОП за сключен договор
19.12.2019 13:36:28
949664 от 19.12.2019
Допълнителна информация по Мониторинг
19.12.2019 13:36:28
Обявление за възложена поръчка до АОП № 949664