ОП Ид.No
1324
Обект на поръчката
19.09.2019 13:37:49
Строителство
Предмет на поръчката
19.09.2019 13:37:49
Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Тополовград към ОПУ Хасково
Ред за провеждане
19.09.2019 13:37:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.09.2019 13:37:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.09.2019 13:37:49
6 от 16.09.2019
19.09.2019 13:37:49
0.39 MB
Обявление/Публична покана
19.09.2019 13:37:49
24-00-611 от 16.09.2019
19.09.2019 13:37:49
0.96 MB
Документация
19.09.2019 13:37:49
 
19.09.2019 13:37:49
0.16 MB
Номер на преписка в АОП
19.09.2019 13:37:49
00044-2019-0097
Срок за получаване на офертите
19.09.2019 13:37:49
22.10.2019 16:30
Решение за класиране
21.11.2019 13:44:50
Решение № 9 от 21.11.2019
21.11.2019 13:44:50
0.22 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.09.2019 13:37:49
Протокол №1 от 28.10.2019
28.10.2019 14:28:15
0.4 MB
21.11.2019 13:44:50
0.4 MB
21.11.2019 13:44:50
0.15 MB
21.11.2019 13:44:50
0.79 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.11.2019 08:22:45
Съобщение от 12.11.2019
 
Договор No.Р-2/11.12.2019
Обособена позиция
20.12.2019 09:33:34
1
Предмет на договора
20.12.2019 09:33:34
Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Тополовград към ОПУ Хасково
Договор тип
20.12.2019 09:33:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.12.2019 09:33:34
Р-2 от 11.12.2019
20.12.2019 09:33:34
1.75 MB
Стойност на договора
20.12.2019 09:33:34
BGN, 3 718.25, 20.00, 4 461.90
Уведомление на АОП за сключен договор
20.12.2019 09:33:34
949666 от 19.12.2019
Срок за изпълнение
20.12.2019 09:33:34
10.01.2020
Изпълнител
20.12.2019 09:33:34
ЕТ Мони-8 Методи Георгиев
Дата на приключване
20.12.2019 09:33:34
10.01.2020
Състояние на договора
20.12.2019 09:33:34
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
20.12.2019 09:33:34
Обявление за приключил договор