ОП Ид.No
1327
Обект на поръчката
25.10.2019 10:30:27
Услуга
Предмет на поръчката
25.10.2019 10:30:27
„Извършване на археологически проучвания по трасето на проект път I-1 (Е-79) „Видин-Монтана-Враца”, участъци „Видин-Димово”, „Димово-Бела-Ружинци”, „Ружинци-Монтана”
Ред за провеждане
25.10.2019 10:30:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.10.2019 10:30:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.10.2019 10:30:27
157 от 22.10.2019
940294/22.10.2019 г.
25.10.2019 10:30:27
0.21 MB
Обявление/Публична покана
25.10.2019 10:30:27
от 22.10.2019
940296/22.10.2019 г.
25.10.2019 10:30:27
0.19 MB
Документация
25.10.2019 10:30:27
 
25.10.2019 10:30:27
0.37 MB
25.10.2019 10:30:27
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
25.10.2019 10:30:27
00044-2019-0121
Срок за получаване на офертите
25.10.2019 10:30:27
02.12.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.12.2019 14:34:52
53-00-12210 от 05.12.2019
На 10.12.2019 г. от 11:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ ще бъде отворено ценовото предложение на допуснатия участник
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.10.2019 10:30:27
 
12.12.2019 13:41:14
0.14 MB
12.12.2019 13:41:14
0.07 MB
12.12.2019 13:41:14
0.24 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.12.2019 13:41:14
194 от 12.12.2019
 
Договор No.Д-3/22.01.2020
Обособена позиция
23.01.2020 10:21:12
1
Предмет на договора
23.01.2020 10:21:12
„Извършване на археологически проучвания по трасето на проект път I-1 (Е-79) „Видин-Монтана-Враца”, участъци „Видин-Димово”, „Димово-Бела-Ружинци”, „Ружинци-Монтана”
Договор тип
23.01.2020 10:21:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.01.2020 10:21:12
Д-3 от 22.01.2020
955625/22.01.2020 г.
23.01.2020 10:21:12
0.76 MB
23.01.2020 10:21:12
0.08 MB
23.01.2020 10:21:12
0.06 MB
Стойност на договора
23.01.2020 10:21:12
BGN
Изпълнител
23.01.2020 10:21:12
Национален археологически институт с музей при БАН