ОП Ид.No
1333
Обект на поръчката
28.10.2019 10:46:51
Услуга
Предмет на поръчката
28.10.2019 10:46:51
Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 23,5 по три обособени позиции: •Обособена позиция №1: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път; •Обособена позиция №2: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120; •Обособена позиция №3: Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път;
2 Обособена позиция №2: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120;
3 Обособена позиция №3: Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600.
Ред за провеждане
28.10.2019 10:46:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.10.2019 10:46:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.10.2019 10:46:51
162 от 24.10.2019
940851/24.10.2019 г.
28.10.2019 10:46:51
0.17 MB
Обявление/Публична покана
28.10.2019 10:46:51
от 24.10.2019
940852/24.10.2019 г.
28.10.2019 10:46:51
0.22 MB
Документация
28.10.2019 10:46:51
 
Разяснения по документация за участие
28.10.2019 10:46:51
 
Номер на преписка в АОП
28.10.2019 10:46:51
00044-2019-0124
Срок за получаване на офертите
28.10.2019 10:46:51
09.12.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.10.2019 10:46:51
 
25.02.2020 11:52:22
0.9 MB
13.10.2020 16:36:00
0.95 MB
13.10.2020 16:36:00
0.59 MB
13.10.2020 16:36:00
0.59 MB
19.05.2021 10:29:50
1.02 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.03.2020 11:30:08
53-00-2387 от 13.03.2020
На 18.03.2020 г., от 14:30 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Решение за класиране
13.10.2020 16:36:00
133 от 13.10.2020
в частта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2
Решение за определяне на изпълнител
19.05.2021 10:29:50
в частта за Обособена позиция № 3 - 66 от 19.05.2021
 
Договор No.Д-144/11.12.2020
Обособена позиция
18.12.2020 10:44:57
1
Предмет на договора
18.12.2020 10:44:57
Обособена позиция №1: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път;
Договор тип
18.12.2020 10:44:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.12.2020 10:44:57
Д-144 от 11.12.2020
1002520/16.12.2020г.
18.12.2020 10:44:57
1.22 MB
18.12.2020 10:44:57
0.07 MB
18.12.2020 10:44:57
0.04 MB
Стойност на договора
18.12.2020 10:44:57
BGN, 368 998.30, 20.00, 442 797.96
Изпълнител
18.12.2020 10:44:57
Рутекс ООД
 
Договор No.РД-37-20/18.12.2020
Обособена позиция
21.12.2020 16:12:20
2
Предмет на договора
21.12.2020 16:12:20
Обособена позиция №2: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120;
Договор
21.12.2020 16:12:20
РД-37-20 от 18.12.2020
1002901/18.12.2020
21.12.2020 16:12:20
1.15 MB
21.12.2020 16:12:20
0.08 MB
21.12.2020 16:12:20
0.03 MB
Стойност на договора
21.12.2020 16:12:20
BGN, 253 000.00, 20.00, 303 600.00
Изпълнител
21.12.2020 16:12:20
Пътпроект 2000 ООД
 
Договор No.РД-37-11/05.05.2022
Обособена позиция
13.05.2022 15:37:41
3
Предмет на договора
13.05.2022 15:37:41
Обособена позиция №3: Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600.
Договор
13.05.2022 15:37:41
РД-37-11 от 05.05.2022
1033869/10.05.2022 г.
Стойност на договора
13.05.2022 15:37:41
BGN, 2 728 880.00, 20.00, 3 274 656.00
Изпълнител
13.05.2022 15:37:41
Пътпроект ЕООД
Промени в условията на договора
30.06.2022 10:50:06
1035630/27.06.2022 г.