ОП Ид.No
1334
Обект на поръчката
14.10.2019 10:53:21
Услуга
Предмет на поръчката
14.10.2019 10:53:21
„Извършване на спасително археологическо проучване на археологически обект от км 18+720 до км 18+800 по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на път І-8 „Калотина-СОП”
Ред за провеждане
14.10.2019 10:53:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.10.2019 10:53:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.10.2019 10:53:21
144 от 11.10.2019
938379/11.10.2019 г.
14.10.2019 11:24:55
0.17 MB
Обявление/Публична покана
14.10.2019 10:53:21
от 11.10.2019
938383/11.10.2019 г.
14.10.2019 11:24:55
0.18 MB
Документация
14.10.2019 10:53:21
 
16.10.2019 10:20:37
0.31 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.11.2019 13:52:27
53-00-11901 от 28.11.2019
На 04.12.2019 г. от 14:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Номер на преписка в АОП
14.10.2019 10:53:21
00044-2019-0113
Срок за получаване на офертите
14.10.2019 10:53:21
21.11.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.10.2019 10:53:21
 
12.12.2019 13:25:38
0.13 MB
12.12.2019 13:25:38
0.07 MB
12.12.2019 13:25:38
0.22 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.12.2019 13:25:38
195 от 12.12.2019
 
Договор No.Д-4/22.01.2020
Обособена позиция
23.01.2020 10:22:32
1
Предмет на договора
23.01.2020 10:22:32
„Извършване на спасително археологическо проучване на археологически обект от км 18+720 до км 18+800 по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на път І-8 „Калотина-СОП”
Договор тип
23.01.2020 10:22:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.01.2020 10:22:32
Д-4 от 22.01.2020
955631/22.01.2020 г.
23.01.2020 10:22:32
0.73 MB
23.01.2020 10:22:32
0.03 MB
23.01.2020 10:22:32
0.05 MB
Стойност на договора
23.01.2020 10:22:32
BGN, 84 260.00, 20.00, 101 112.00
Срок за изпълнение
23.01.2020 10:22:32
 
365 дни
Изпълнител
23.01.2020 10:22:32
Национален археологически институт с музей при БАН
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:43:49
24-00-1479 от 16.07.2021
1016957/16.07.2021г.