ОП Ид.No
1335
Обект на поръчката
03.10.2019 12:14:37
Строителство
Предмет на поръчката
03.10.2019 12:14:37
Ремонтни дейности по покрив, стени и тавани на административната сграда на РПС Елена към ОПУ-Велико Търново
Ред за провеждане
03.10.2019 12:14:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.10.2019 12:14:37
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.10.2019 12:14:37
Решение-5 от 01.10.2019
03.10.2019 12:14:37
12.7 MB
Обявление/Публична покана
03.10.2019 12:14:37
24-00-397 от 01.10.2019
Документация
03.10.2019 12:14:37
 
03.10.2019 12:14:37
0.04 MB
03.10.2019 12:14:37
0.02 MB
03.10.2019 12:14:37
0.02 MB
03.10.2019 12:14:37
0.03 MB
03.10.2019 12:14:37
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
03.10.2019 12:14:37
00044-2019-0109
Срок за получаване на офертите
03.10.2019 12:14:37
04.11.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.10.2019 12:14:37
Протокол № 1 от 05.11.2019
05.11.2019 16:02:21
9.49 MB
20.11.2019 10:00:59
7.85 MB
20.11.2019 10:00:59
4.78 MB
20.11.2019 10:00:59
22.21 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.11.2019 11:53:44
53-00-1102 от 13.11.2019
13.11.2019 11:53:44
0.03 MB
Решение за класиране
20.11.2019 10:00:59
№ 7 от 20.11.2019
20.11.2019 10:00:59
0.1 MB
 
Договор No.РД-37-4/16.12.2019
Обособена позиция
20.12.2019 10:38:45
1
Предмет на договора
20.12.2019 10:38:45
Ремонтни дейности по покрив, стени и тавани на административната сграда на РПС Елена към ОПУ-Велико Търново
Договор тип
20.12.2019 10:38:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.12.2019 10:38:45
РД-37-4 от 16.12.2019
20.12.2019 10:38:45
0.76 MB
Стойност на договора
20.12.2019 10:38:45
BGN, 1 148.85, 20.00, 1 378.62
1 378.62
Срок за изпълнение
20.12.2019 10:38:45
15.01.2020
Изпълнител
20.12.2019 10:38:45
201309724, Пропаркет ЕООД