ОП Ид.No
1337
Обект на поръчката
02.10.2019 14:35:53
Услуга
Предмет на поръчката
02.10.2019 14:35:53
„Изготвяне на Информация по Приложение № 2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за обект Път II-56, Пътен възел „Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 основен ремонт“
Ред за провеждане
02.10.2019 14:35:53
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
02.10.2019 14:35:53
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
02.10.2019 14:35:53
53-00-9753 от 02.10.2019
02.10.2019 14:35:53
0.27 MB
Документация
02.10.2019 14:35:53
 
02.10.2019 14:35:53
0.25 MB
Номер на преписка в АОП
02.10.2019 14:35:53
Към 00044-2016-0045
Към Рамково Споразумение 53-00-8287/20.10.2016 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.10.2019 15:29:51
 
Решение за определяне на изпълнител
30.10.2019 15:29:51
167 от 30.10.2019
 
Договор No.Д-170/09.12.2019
Обособена позиция
13.12.2019 10:50:06
1
Предмет на договора
13.12.2019 10:50:06
„Изготвяне на Информация по Приложение № 2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за обект Път II-56, Пътен възел „Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 основен ремонт“
Договор тип
13.12.2019 10:50:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.12.2019 10:50:06
Д-170 от 09.12.2019
948409/10.12.2019 г.
13.12.2019 10:50:06
0.39 MB
13.12.2019 10:50:06
0.06 MB
13.12.2019 10:50:06
0.13 MB
Стойност на договора
13.12.2019 10:50:06
BGN, 3 296.40, 20.00, 3 955.68
Срок за изпълнение
13.12.2019 10:50:06
 
90 дни
Изпълнител
13.12.2019 10:50:06
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
29.06.2021 16:37:26
24-00-1330 от 30.06.2021