ОП Ид.No
1338
Обект на поръчката
21.10.2019 10:45:59
Услуга
Предмет на поръчката
21.10.2019 10:45:59
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“.
Източник на финансиране
21.10.2019 10:45:59
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“.
1 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“
Ред за провеждане
21.10.2019 10:45:59
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.10.2019 10:45:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.10.2019 10:45:59
148 от 16.10.2019
939320/16.10.2019 г.
21.10.2019 10:45:59
0.29 MB
Обявление/Публична покана
21.10.2019 10:45:59
от 16.10.2019
939324/16.10.2019 г.
21.10.2019 10:45:59
0.21 MB
Документация
21.10.2019 10:45:59
 
Номер на преписка в АОП
21.10.2019 10:45:59
00044-2019-0119
Срок за получаване на офертите
21.10.2019 10:45:59
21.11.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.10.2019 10:45:59
 
04.12.2019 10:33:11
0.35 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.12.2019 16:49:56
53-00-12656 от 12.12.2019
На 17.12.2019 г. от 10:30 часа, в зала 701 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.01.2020 15:24:04
 
06.01.2020 15:24:04
0.5 MB
06.01.2020 15:24:04
0.09 MB
06.01.2020 15:24:04
0.13 MB
06.01.2020 15:24:04
0.28 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.01.2020 15:24:04
1 от 06.01.2020
 
Договор No.РД-36-1/26.02.2020
Предмет на договора
02.03.2020 11:06:24
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“.
Договор тип
02.03.2020 11:06:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.03.2020 11:06:24
РД-36-1 от 26.02.2020
962577/28.02.2020г.
Стойност на договора
02.03.2020 11:06:24
BGN, 88 980.00, 20.00, 106 776.00
Срок за изпълнение
02.03.2020 11:06:24
 
790 календарни дни
Изпълнител
02.03.2020 11:06:24
ДЗЗД ТРАНС ТЕХНИКЪЛ с партньори Техникъл консултинг сървисис ЕООД и Трансконсулт-БГ ООД