ОП Ид.No
1341
Обект на поръчката
17.10.2019 10:46:40
Услуга
Предмет на поръчката
17.10.2019 10:46:40
„Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом”
Ред за провеждане
17.10.2019 10:46:40
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.10.2019 10:46:40
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.10.2019 10:46:40
146 от 14.10.2019
938688/14.10.2019 г.
17.10.2019 10:46:40
0.24 MB
Обявление/Публична покана
17.10.2019 10:46:40
от 14.10.2019
938694/14.10.2019 г.
17.10.2019 10:46:40
0.22 MB
Документация
17.10.2019 10:46:40
 
Номер на преписка в АОП
17.10.2019 10:46:40
00044-2019-0117
Срок за получаване на офертите
17.10.2019 10:46:40
21.11.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.12.2019 13:42:07
53-00-12276 от 06.12.2019
На 11.12.2019 г. от 14:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
17.10.2019 10:46:40
 
12.12.2019 14:32:48
0.12 MB
12.12.2019 14:32:48
0.07 MB
12.12.2019 14:32:48
0.22 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.12.2019 14:32:48
196 от 12.12.2019
 
Договор No.Д-15/04.02.2020
Обособена позиция
06.02.2020 12:01:13
1
Предмет на договора
06.02.2020 12:01:13
„Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом”
Договор тип
06.02.2020 12:01:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.02.2020 12:01:13
Д-15 от 04.02.2020
958240/04.02.2020 г.
06.02.2020 12:01:13
0.99 MB
06.02.2020 12:01:13
0.04 MB
06.02.2020 12:01:13
0.05 MB
Стойност на договора
06.02.2020 12:01:13
BGN, 238 000.00, 20.00, 285 600.00
Срок за изпълнение
06.02.2020 12:01:13
 
4 год.
Изпълнител
06.02.2020 12:01:13
175322404, ДЕНКЩАТ-БЪЛГАРИЯ ООД
Промени в условията на договора
08.09.2020 10:28:11