ОП Ид.No
1342
Обект на поръчката
31.10.2019 17:10:31
Услуга
Предмет на поръчката
31.10.2019 17:10:31
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Видин“
Ред за провеждане
31.10.2019 17:10:31
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
31.10.2019 17:10:31
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
31.10.2019 17:10:31
Решение-4 от 29.10.2019
Обявление/Публична покана
31.10.2019 17:10:31
Обявление за поръчка от 29.10.2019
Документация
31.10.2019 17:10:31
Документация и образци
31.10.2019 17:10:31
0.29 MB
Номер на преписка в АОП
31.10.2019 17:10:31
00044-2019-0130
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
31.10.2019 17:10:31
Протокол 1 от 06.12.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.04.2020 10:32:33
Протокол 2 от 09.01.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.04.2020 10:32:33
Протокол 3 от 24.02.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.04.2020 10:32:33
Протокол 4 от 14.04.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.04.2020 10:32:33
Доклад от 22.04.2020
Решение за определяне на изпълнител
29.04.2020 10:32:33
Решение от 29.04.2020
29.04.2020 10:32:33
0.4 MB