ОП Ид.No
1344
Обект на поръчката
14.10.2019 15:22:14
Услуга
Предмет на поръчката
14.10.2019 15:22:14
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА СЕВЕРЕН ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ТРАПЕЗИЦА“ ПРИ КМ 101+000 НА ПЪТ I-5 „РУСЕ – БЯЛА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ (СВЪРЗВАНЕ С ПЪТ III-514)
Ред за провеждане
14.10.2019 15:22:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.10.2019 15:22:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.10.2019 15:22:14
143 от 11.10.2019
938307/11.10.2019 г.
14.10.2019 15:22:14
0.19 MB
Обявление/Публична покана
14.10.2019 15:22:14
от 11.10.2019
938309/11.10.2019 г.
14.10.2019 15:22:14
0.2 MB
Документация
14.10.2019 15:22:14
 
Номер на преписка в АОП
14.10.2019 15:22:14
00044-2019-0112
Срок за получаване на офертите
14.10.2019 15:22:14
18.11.2019 17:30
На 27.11.2019 г. от 11:00ч. в зала 701 в сградата на АПИ ще се проведе ново заседание за отваряне на офертите
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.10.2019 15:22:14
 
(Протоколи № 1.1, 1.2 и 1.3)
09.12.2019 15:17:56
1.42 MB
16.01.2020 10:01:07
0.29 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.01.2020 14:03:15
53-00-740 от 27.01.2020
На 30.01.2020 г. от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.06.2020 10:07:15
 
03.06.2020 10:07:15
0.71 MB
03.06.2020 10:07:15
0.27 MB
03.06.2020 10:07:15
1.05 MB
03.06.2020 10:07:15
0.59 MB
Решение за класиране
03.06.2020 10:07:15
66 от 02.06.2020
03.06.2020 10:07:15
0.1 MB
 
Договор No.РД-37-13/30.07.2020
Обособена позиция
03.08.2020 11:09:17
1
Предмет на договора
03.08.2020 11:09:17
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА СЕВЕРЕН ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ТРАПЕЗИЦА“ ПРИ КМ 101+000 НА ПЪТ I-5 „РУСЕ – БЯЛА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ (СВЪРЗВАНЕ С ПЪТ III-514)
Договор тип
03.08.2020 11:09:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.08.2020 11:09:17
РД-37-13 от 30.07.2020
989478/30.07.2020 г.
03.08.2020 11:09:17
1.11 MB
03.08.2020 11:09:17
0.08 MB
03.08.2020 11:09:17
0.04 MB
Стойност на договора
03.08.2020 11:09:17
BGN, 65 250.00, 20.00, 78 300.00
Срок за изпълнение
03.08.2020 11:09:17
 
90 дни
Изпълнител
03.08.2020 11:09:17
177438311, ДЗЗД Трапезица 2019 (Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД и Институт по Транспортно Строителство и Инфраструктура ООД)