ОП Ид.No
1345
Обект на поръчката
04.11.2019 13:17:20
Услуга
Предмет на поръчката
04.11.2019 13:17:20
Техническо и информационно поддържане на компютърната техника в ОПУ-Русе и ГКПП Дунав мост
Ред за провеждане
04.11.2019 13:17:20
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.11.2019 13:17:20
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.11.2019 13:17:20
Решение-10 от 31.10.2019
04.11.2019 13:17:20
4 MB
Обявление/Публична покана
04.11.2019 13:17:20
Обявление 24-00-354 от 31.10.2019
04.11.2019 13:17:20
7.18 MB
Документация
04.11.2019 13:17:20
Документация за участие
Номер на преписка в АОП
04.11.2019 13:17:20
00044-2019-0131
Срок за получаване на офертите
04.11.2019 13:17:20
06.12.2019 13:21
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
04.11.2019 13:17:20
Протокол 1 от 12.12.2019
12.12.2019 10:09:01
3.37 MB
27.12.2019 12:57:02
1.98 MB
27.12.2019 13:37:25
5.49 MB
Решение за класиране
27.12.2019 13:37:25
Решение-12 от 27.12.2019
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.12.2019 10:09:01
от 12.12.2019
12.12.2019 10:09:01
0.43 MB
 
Договор No.РД-37-1/30.01.2020
Обособена позиция
18.02.2020 14:23:53
1
Предмет на договора
18.02.2020 14:23:53
Техническо и информационно поддържане на компютърната техника в ОПУ-Русе и ГКПП Дунав мост
Договор тип
18.02.2020 14:23:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.02.2020 14:23:53
РД-37-1 от 30.01.2020
Стойност на договора
18.02.2020 14:23:53
BGN, 11 000.00, 20.00, 13 200.00
Срок за изпълнение
18.02.2020 14:23:53
01.02.2022
Изпълнител
18.02.2020 14:23:53
Мултилинк ООД
Състояние на договора
18.02.2020 14:23:53
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
01.03.2022 13:53:03
24-00-44 от 23.02.2022
Уведомление на АОП за сключен договор
18.02.2020 14:23:53
24-00-48 от 18.02.2020