ОП Ид.No
1348
Обект на поръчката
18.11.2019 11:32:14
Строителство
Предмет на поръчката
18.11.2019 11:32:14
„Изпълнение на строително – монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана“,
Ред за провеждане
18.11.2019 11:32:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.11.2019 11:32:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.11.2019 11:32:14
178 от 15.11.2019
944788/15.11.2019 г.
18.11.2019 11:32:14
0.32 MB
Обявление/Публична покана
18.11.2019 11:32:14
от 15.11.2019
944789/15.11.2019 г.
18.11.2019 11:32:14
0.21 MB
Документация
18.11.2019 11:32:14
 
Разяснения по документация за участие
18.11.2019 11:32:14
 
Номер на преписка в АОП
18.11.2019 11:32:14
00044-2019-0135
Срок за получаване на офертите
18.11.2019 11:32:14
13.01.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.11.2019 11:32:14
 
28.01.2020 11:48:43
0.44 MB
12.06.2020 11:38:44
1.17 MB
12.06.2020 11:38:44
0.32 MB
12.06.2020 11:38:44
0.42 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.06.2020 16:46:09
53-00-5022 от 08.06.2020
На 11.06.2020 г. от 11:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Решение за класиране
12.06.2020 11:38:44
77 от 12.06.2020
 
Договор No.РД-33-4/14.08.2020
Обособена позиция
20.08.2020 10:33:09
1
Предмет на договора
20.08.2020 10:33:09
„Изпълнение на строително – монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана“,
Договор тип
20.08.2020 10:33:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.08.2020 10:33:09
РД-33-4 от 14.08.2020
991107/17.08.2020 г.
20.08.2020 10:33:09
2.08 MB
20.08.2020 10:33:09
0.13 MB
20.08.2020 10:33:09
0.11 MB
Стойност на договора
20.08.2020 10:33:09
BGN, 5 545 069.55, 20.00, 6 654 083.46
Срок за изпълнение
20.08.2020 10:33:09
 
12 месеца
Изпълнител
20.08.2020 10:33:09
177166498, ХИДРО-ВОДСТРОЙ ДЗЗД (Хидрострой АД и Водстрой 98 АД (ВДХ АД)
Промени в условията на договора
20.03.2023 14:52:45
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.11.2022 15:10:09
24-00-2829 от 08.11.2022
1039280/08.11.2022