ОП Ид.No
1351
Обект на поръчката
17.10.2019 13:41:49
Услуга
Предмет на поръчката
17.10.2019 13:41:49
Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: Път І-1 Видин-Ботевград от км 3+757 до км 61+750, участък от км 3+757 до км 33+400 (Видин-п.в. Макреш)
Ред за провеждане
17.10.2019 13:41:49
Пряко договаряне по ЗОП чл.18 ал.1 т.13
Вид процедура/основание за провеждане
17.10.2019 13:41:49
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата
17.10.2019 13:41:49
151 от 17.10.2019
17.10.2019 13:41:49
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
17.10.2019 13:41:49
00044-2019-0120
 
Договор No.РД-36-18/19.12.2019
Обособена позиция
06.01.2020 10:01:42
1
Предмет на договора
06.01.2020 10:01:42
Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: Път І-1 Видин-Ботевград от км 3+757 до км 61+750, участък от км 3+757 до км 33+400 (Видин-п.в. Макреш)
Договор тип
06.01.2020 10:01:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.01.2020 10:01:42
РД-36-18 от 19.12.2019
952386/06.01.2020 г.
06.01.2020 10:01:42
0.57 MB
06.01.2020 10:01:42
0.08 MB
Стойност на договора
06.01.2020 10:01:42
BGN, 160 000.00, 20.00, 192 000.00
Изпълнител
06.01.2020 10:01:42
175999281, ДЗЗД ВИА ПЛАН БУРДА