ОП Ид.No
1355
Обект на поръчката
28.10.2019 12:03:22
Строителство
Предмет на поръчката
28.10.2019 12:03:22
Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи кантони и спомагателни постройки към тях с две обособени позиции, както следва : Позиция № 1: Кантон с.Старо село със ЗП 56,25 кв.м. и склад със ЗП 22,50 кв.м., находящи се в община Тутракан, Област Силистра; Позиция № 2 : Кантон с.Коларово със ЗП 95 кв.м., към него навес със ЗП 23 кв.м. и тоалетна със ЗП 5 кв.м., находящи се в община Главиница, Област Силистра.”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Кантон с.Старо село със ЗП 56,25 кв.м. и склад със ЗП 22,50 кв.м., находящи се в община Тутракан, Област Силистра;
2 Кантон с.Коларово със ЗП 95 кв.м., към него навес със ЗП 23 кв.м. и тоалетна със ЗП 5 кв.м., находящи се в община Главиница, Област Силистра
Ред за провеждане
28.10.2019 12:03:22
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.10.2019 12:03:22
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.10.2019 12:03:22
Решение № 1 от 25.10.2019
Обявление/Публична покана
28.10.2019 12:03:22
24-00-220 от 25.10.2019
28.10.2019 12:03:22
0.77 MB
Документация
28.10.2019 12:03:22
 
30.10.2019 13:28:04
0.1 MB
30.10.2019 13:28:04
0.09 MB
30.10.2019 13:28:04
0.02 MB
30.10.2019 13:28:04
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
28.10.2019 12:03:22
00044-2019-0128
Срок за получаване на офертите
28.10.2019 12:03:22
02.12.2019 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.12.2019 10:04:37
 
09.12.2019 10:04:37
0.04 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.12.2019 10:38:49
Протокол № 1 от 03.12.2019
27.12.2019 10:38:49
2.65 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.12.2019 10:38:49
Протокол № 2 от 12.12.2019
27.12.2019 10:38:49
1.36 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.10.2019 12:03:22
Доклад от 17.12.2019
27.12.2019 10:38:49
4.07 MB
Решение за определяне на изпълнител
27.12.2019 10:38:49
Решение от 23.12.2019
27.12.2019 10:38:49
1.03 MB
 
Договор No.Д-1/30.01.2020
Обособена позиция
24.02.2020 14:00:26
1
Предмет на договора
24.02.2020 14:00:26
Кантон с.Старо село със ЗП 56,25 кв.м. и склад със ЗП 22,50 кв.м., находящи се в община Тутракан, Област Силистра;
Договор тип
24.02.2020 14:00:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.02.2020 14:00:26
Д-1 от 30.01.2020
24.02.2020 14:00:26
9.79 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
24.02.2020 14:00:26
24-00-22 от 20.02.2020
Уведомление за възложена поръчка
24.02.2020 14:00:26
4.04 MB
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.03.2020 09:54:13
24-00-32 от 11.03.2020
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Стойност на договора
24.02.2020 14:00:26
BGN, 10 386.85, 20.00, 12 464.22
Срок за изпълнение
24.02.2020 14:00:26
 
14 календарни дни
Изпълнител
24.02.2020 14:00:26
204736650, Хидрострой България ЕООД
Състояние на договора
24.02.2020 14:00:26
Изпълнен в срок
 
Договор No.Д-2/30.01.2020
Обособена позиция
24.02.2020 14:00:26
2
Предмет на договора
24.02.2020 14:00:26
Кантон с.Коларово със ЗП 95 кв.м., към него навес със ЗП 23 кв.м. и тоалетна със ЗП 5 кв.м., находящи се в община Главиница, Област Силистра
Договор тип
24.02.2020 14:00:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.02.2020 14:00:26
Д-2 от 30.01.2020
24.02.2020 14:00:26
9.82 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
24.02.2020 14:00:26
24-00-22 от 20.02.2020
Обявление за възложена поръчка
24.02.2020 14:00:26
4.04 MB
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.03.2020 09:54:13
24-00-33 от 11.03.2020
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Стойност на договора
24.02.2020 14:00:26
BGN, 16 692.56, 20.00, 20 031.07
Срок за изпълнение
24.02.2020 14:00:26
 
14 календарни дни
Изпълнител
24.02.2020 14:00:26
204736650, Хидрострой България ЕООД
Състояние на договора
24.02.2020 14:00:26
Изпълнен в срок