ОП Ид.No
1357
Обект на поръчката
05.12.2019 10:31:45
Услуга
Предмет на поръчката
05.12.2019 10:31:45
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена – Сливен - Ямбол при км 107+200, област Сливен“; Обособена позиция № 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“; Обособена позиция № 3 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 (Е-722) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“; Обособена позиция № 4 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 София – Перник от км 281+150 до км 281+600 – с. Владая, област София“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена – Сливен - Ямбол при км 107+200, област Сливен“;
2 Обособена позиция № 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“;
3 Обособена позиция № 3 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 (Е-722) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“;
4 Обособена позиция № 4 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 София – Перник от км 281+150 до км 281+600 – с. Владая, област София“
Ред за провеждане
05.12.2019 10:31:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.12.2019 10:31:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.12.2019 10:31:45
185 от 02.12.2019
947100/02.12.2019 г.
05.12.2019 10:31:45
0.21 MB
Обявление/Публична покана
05.12.2019 10:31:45
от 02.12.2019
947105/02.12.2019 г.
05.12.2019 10:31:45
0.25 MB
Документация
05.12.2019 10:31:45
 
Номер на преписка в АОП
05.12.2019 10:31:45
00044-2019-0137
Срок за получаване на офертите
05.12.2019 10:31:45
23.01.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
05.12.2019 10:31:45
 
30.03.2020 17:19:57
1.56 MB
02.10.2020 13:28:22
0.8 MB
02.10.2020 13:28:22
3.23 MB
02.10.2020 13:28:22
0.61 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.06.2020 14:07:07
53-00-5404 от 17.06.2020
На 22.06.2020 г. от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Решение за класиране
02.10.2020 13:28:22
127 от 01.10.2020
 
Договор No.РД-36-21/04.12.2020
Обособена позиция
07.12.2020 10:31:52
1
Предмет на договора
07.12.2020 10:31:52
Обособена позиция № 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена – Сливен - Ямбол при км 107+200, област Сливен“;
Договор тип
07.12.2020 10:31:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.12.2020 10:31:52
РД-36-21 от 04.12.2020
1001571/04.12.2020
07.12.2020 10:31:52
1.24 MB
07.12.2020 10:31:52
0.09 MB
07.12.2020 10:31:52
0.05 MB
Стойност на договора
07.12.2020 10:31:52
BGN, 27 860.00, 20.00, 33 432.00
Срок за изпълнение
07.12.2020 10:31:52
 
8 месеца
Изпълнител
07.12.2020 10:31:52
202809593, БУЛИНЖИНЕРИНГ-ТС ЕООД
Промени в условията на договора
13.05.2021 14:58:54
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:46:00
24-00-2742 от 02.11.2022
1039159/02.11.2022
 
Договор No.РД-36-23/15.12.2020
Обособена позиция
18.12.2020 10:44:09
2
Предмет на договора
18.12.2020 10:44:09
Обособена позиция № 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“;
Договор тип
18.12.2020 10:44:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.12.2020 10:44:09
РД-36-23 от 15.12.2020
1002521/16.12.2020г.
18.12.2020 10:44:09
1.24 MB
18.12.2020 10:44:09
0.04 MB
18.12.2020 10:44:09
0.15 MB
Стойност на договора
18.12.2020 10:44:09
BGN, 68 000.00, 20.00, 81 600.00
Изпълнител
18.12.2020 10:44:09
Ен Ар Консулт ЕООД
Промени в условията на договора
13.05.2021 14:58:54
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:46:00
24-00-2743 от 02.11.2022
1039161/02.11.2022
 
Договор No.РД-36-18/19.11.2020
Обособена позиция
27.11.2020 10:34:30
3
Предмет на договора
27.11.2020 10:34:30
Обособена позиция № 3 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 (Е-722) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“;
Договор тип
27.11.2020 10:34:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.11.2020 10:34:30
РД-36-18 от 19.11.2020
1000489/24.11.2020 г.
27.11.2020 10:34:30
1.36 MB
27.11.2020 10:34:30
0.04 MB
27.11.2020 10:34:30
0.06 MB
Стойност на договора
27.11.2020 10:34:30
BGN, 66 300.00, 20.00, 79 560.00
Срок за изпълнение
27.11.2020 10:34:30
 
10 месеца
Изпълнител
27.11.2020 10:34:30
СНИК ЕООД
Промени в условията на договора
14.12.2020 10:52:22
 
 
Договор No.РД-36-22/04.12.2020
Обособена позиция
07.12.2020 10:31:52
4
Предмет на договора
07.12.2020 10:31:52
Обособена позиция № 4 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 София – Перник от км 281+150 до км 281+600 – с. Владая, област София“
Договор тип
07.12.2020 10:31:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.12.2020 10:31:52
РД-36-22 от 04.12.2020
1001571/04.12.2020
07.12.2020 10:31:52
1.31 MB
07.12.2020 10:31:52
0.09 MB
07.12.2020 10:31:52
0.05 MB
Стойност на договора
07.12.2020 10:31:52
BGN, 55 500.00, 20.00, 66 600.00
Срок за изпълнение
07.12.2020 10:31:52
 
10 месеца
Изпълнител
07.12.2020 10:31:52
Пи Ес Консулт ООД
Промени в условията на договора
13.05.2021 14:58:54