ОП Ид.No
1358
Обект на поръчката
25.10.2019 12:16:43
Доставка
Предмет на поръчката
25.10.2019 12:16:43
„Поддръжка и надграждане на ГИС лицензи“
Ред за провеждане
25.10.2019 12:16:43
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Становище от АОП
28.11.2019 10:53:33
 
28.11.2019 10:53:33
0.29 MB
Вид процедура/основание за провеждане
25.10.2019 12:16:43
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
25.10.2019 12:16:43
164 от 25.10.2019
941190/25.10.2019 г.
25.10.2019 12:16:43
0.24 MB
Номер на преписка в АОП
25.10.2019 12:16:43
00044-2019-0127
 
Договор No.Д-185/20.12.2019
Обособена позиция
07.01.2020 10:36:05
1
Предмет на договора
07.01.2020 10:36:05
„Поддръжка и надграждане на ГИС лицензи“
Договор тип
07.01.2020 10:36:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.01.2020 10:36:05
Д-185 от 20.12.2019
952391/06.01.2020 г.
07.01.2020 10:36:05
0.4 MB
07.01.2020 10:36:05
0.06 MB
Стойност на договора
07.01.2020 10:36:05
BGN, 476 610.00, 20.00, 571 932.00
Срок за изпълнение
07.01.2020 10:36:05
 
1 год.
Изпълнител
07.01.2020 10:36:05
Есри-България ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.12.2022 16:35:58
24-00-3141 от 09.12.2022
1040072/09.12.2022 г.