ОП Ид.No
1359
Обект на поръчката
31.10.2019 10:38:00
Строителство
Предмет на поръчката
31.10.2019 10:38:00
Ремонтни дейности на отоплителната система на административната сграда на ОПУ-Велико Търново
Ред за провеждане
31.10.2019 10:38:00
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
31.10.2019 10:38:00
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
31.10.2019 10:38:00
6 от 28.10.2019
31.10.2019 10:38:00
0.46 MB
Обявление/Публична покана
31.10.2019 10:38:00
24-00-410 от 28.10.2019
31.10.2019 10:38:00
0.82 MB
Документация
31.10.2019 10:38:00
 
31.10.2019 10:38:00
0.07 MB
31.10.2019 10:38:00
0.02 MB
31.10.2019 10:38:00
0.03 MB
31.10.2019 10:38:00
0.02 MB
31.10.2019 10:38:00
0.04 MB
Номер на преписка в АОП
31.10.2019 10:38:00
00044-2019-0129
Срок за получаване на офертите
31.10.2019 10:38:00
02.12.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.10.2019 10:38:00
Протокол № 1 от 03.12.2019
03.12.2019 15:28:17
12.52 MB
18.12.2019 16:07:10
7.72 MB
18.12.2019 16:07:10
4.89 MB
18.12.2019 16:07:10
22.05 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.12.2019 13:01:58
53-00-1193 от 12.12.2019
12.12.2019 13:01:58
0.05 MB
Решение за класиране
18.12.2019 16:07:10
Решение № 8 от 18.12.2019
18.12.2019 16:07:10
0.1 MB
 
Договор No.РД-37-1/20.01.2020
Обособена позиция
21.01.2020 10:55:37
1
Предмет на договора
21.01.2020 10:55:37
Ремонтни дейности на отоплителната система на административната сграда на ОПУ-Велико Търново
Договор тип
21.01.2020 10:55:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.01.2020 10:55:37
РД-37-1 от 20.01.2020
21.01.2020 10:55:37
0.92 MB
Стойност на договора
21.01.2020 10:55:37
BGN, 16 275.00, 20.00, 19 530.00
Срок за изпълнение
21.01.2020 10:55:37
19.02.2020
Изпълнител
21.01.2020 10:55:37
104002900, Промишлена Енергетика-ВТ АД
Уведомление на АОП за сключен договор
21.01.2020 10:55:37
24-00-12 от 20.01.2020