ОП Ид.No
1360
Обект на поръчката
08.11.2019 10:24:39
Доставка
Предмет на поръчката
08.11.2019 10:24:39
Доставка на мобилни устройства за нуждите на Национално тол управление
Ред за провеждане
08.11.2019 10:24:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.11.2019 10:24:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.11.2019 10:24:39
170 от 05.11.2019
943177/05.11.2019 г.
08.11.2019 10:24:39
0.17 MB
Обявление/Публична покана
08.11.2019 10:24:39
от 05.11.2019
943178/05.11.2019 г.
08.11.2019 10:24:39
0.18 MB
Документация
08.11.2019 10:24:39
 
Номер на преписка в АОП
08.11.2019 10:24:39
00044-2019-0133
Срок за получаване на офертите
08.11.2019 10:24:39
16.12.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.11.2019 10:24:39
 
03.01.2020 16:32:33
0.16 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.01.2020 11:18:55
53-00-323 от 14.01.2020
На 17.01.2020 г. от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.02.2020 17:21:36
 
26.02.2020 17:21:36
0.18 MB
26.02.2020 17:21:36
0.19 MB
26.02.2020 17:21:36
0.19 MB
Решение за определяне на изпълнител
26.02.2020 17:21:36
23 от 26.02.2020
 
Договор No.Д-35/19.03.2020
Обособена позиция
25.06.2020 10:37:41
1
Предмет на договора
25.06.2020 10:37:41
Доставка на мобилни устройства за нуждите на Национално тол управление
Договор тип
25.06.2020 10:37:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.06.2020 10:37:41
Д-35 от 19.03.2020
985464
25.06.2020 10:37:41
0.53 MB
25.06.2020 10:37:41
0.03 MB
25.06.2020 10:37:41
0.09 MB
Стойност на договора
25.06.2020 10:37:41
BGN, 40 448.55, 20.00, 48 538.26
Срок за изпълнение
25.06.2020 10:37:41
 
20 дни
Изпълнител
25.06.2020 10:37:41
Българска телекомуникационна компания ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.06.2021 16:13:39
24-00-1220 от 16.06.2021
1014791/16.06.2021г.