ОП Ид.No
1363
Обект на поръчката
06.12.2019 10:30:27
Услуга
Предмет на поръчката
06.12.2019 10:30:27
„Определяне на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и комуникация за четири обекта от Фаза 2 на „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа“
Ред за провеждане
06.12.2019 10:30:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.12.2019 10:30:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.12.2019 10:30:27
186 от 03.12.2019
947361/03.12.2019 г.
06.12.2019 10:30:27
0.19 MB
Обявление/Публична покана
06.12.2019 10:30:27
от 03.12.2019
947363/03.12.2019 г.
06.12.2019 10:30:27
0.2 MB
Документация
06.12.2019 10:30:27
 
06.12.2019 10:30:27
0.32 MB
Номер на преписка в АОП
06.12.2019 10:30:27
00044-2019-0138
Срок за получаване на офертите
06.12.2019 10:30:27
20.01.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.12.2019 10:30:27
 
07.02.2020 12:03:55
4.54 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.04.2020 14:38:30
53-00-3189 от 07.04.2020
На 10.04.2020 г. от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.04.2020 11:46:35
 
22.04.2020 11:46:35
3.28 MB
22.04.2020 11:46:35
1.84 MB
22.04.2020 11:46:35
4.13 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.04.2020 11:46:35
45 от 22.04.2020
 
Договор No.Д-112/01.10.2020
Обособена позиция
09.10.2020 10:29:13
1
Предмет на договора
09.10.2020 10:29:13
„Определяне на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и комуникация за четири обекта от Фаза 2 на „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа“
Договор тип
09.10.2020 10:29:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.10.2020 10:29:13
Д-112 от 01.10.2020
996160/06.10.2020 г.
09.10.2020 10:29:13
5.67 MB
09.10.2020 10:29:13
1.53 MB
Стойност на договора
09.10.2020 10:29:13
BGN, 19 680.00, 20.00, 23 616.00
Срок за изпълнение
09.10.2020 10:29:13
 
18 месеца
Изпълнител
09.10.2020 10:29:13
130862812, Ламбаджиев Стандарт ООД