ОП Ид.No
1364
Обект на поръчката
13.12.2019 11:39:05
Услуга
Предмет на поръчката
13.12.2019 11:39:05
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, предоставени за стопанисване и управление на АПИ-ОТУ-Русе
Ред за провеждане
13.12.2019 11:39:05
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.12.2019 11:39:05
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.12.2019 11:39:05
Решение 11 от 10.12.2019
Обявление/Публична покана
13.12.2019 11:39:05
Обявление 24-00-398 от 10.12.2019
Документация
13.12.2019 11:39:05
 
Номер на преписка в АОП
13.12.2019 11:39:05
00044-2019-0139
Срок за получаване на офертите
13.12.2019 11:39:05
16.01.2020 11:37
Решение за класиране
15.04.2020 14:09:13
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.12.2019 11:39:05
Протокол № 1 от 28.01.2020
28.01.2020 16:14:27
9.35 MB
15.04.2020 14:09:13
8.69 MB
15.04.2020 14:09:13
3.94 MB
15.04.2020 14:09:13
15.87 MB
15.04.2020 14:09:13
33.95 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.02.2020 10:46:58
66-Рс-160 от 25.02.2020
 
Договор No.РД-37-3/17.06.2020/17.06.2020
Обособена позиция
29.06.2020 16:43:59
1
Договор тип
29.06.2020 16:43:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Предмет на договора
29.06.2020 16:43:59
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, предоставени за стопанисване и управление на АПИ-ОТУ-Русе
Договор
29.06.2020 16:43:59
РД-37-3/17.06.2020 от 17.06.2020
Стойност на договора
29.06.2020 16:43:59
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Срок за изпълнение
29.06.2020 16:43:59
17.06.2022
Изпълнител
29.06.2020 16:43:59
Фулда България ООД
Дата на приключване
29.06.2020 16:43:59
17.06.2022
Състояние на договора
29.06.2020 16:43:59
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
24.07.2020 11:25:47
24-00-177 от 24.07.2020
24.07.2020 11:25:47
0.8 MB
Уведомление на АОП за изпълнен договор
22.06.2022 12:14:28
24-00-166 от 20.06.2022