ОП Ид.No
1367
Обект на поръчката
27.01.2020 11:36:11
Услуга
Предмет на поръчката
27.01.2020 11:36:11
„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция 2 – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“
2 Обособена позиция 2– Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“
Ред за провеждане
27.01.2020 11:36:11
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.01.2020 11:36:11
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.01.2020 11:36:11
9 от 24.01.2020
956214/24.01.2020 г.
27.01.2020 11:36:11
0.21 MB
Обявление/Публична покана
27.01.2020 11:36:11
от 24.01.2020
956216/24.01.2020 г.
27.01.2020 11:36:11
0.23 MB
Документация
27.01.2020 11:36:11
 
28.01.2020 11:05:00
14.27 MB
28.01.2020 11:05:00
319.89 MB
Разяснения по документация за участие
27.01.2020 11:36:11
 
02.03.2020 17:05:58
0.29 MB
04.03.2020 17:30:05
0.22 MB
Номер на преписка в АОП
27.01.2020 11:36:11
00044-2020-0003
Срок за получаване на офертите
27.01.2020 11:36:11
09.03.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.01.2020 11:36:11
 
27.04.2020 14:05:04
1.2 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.06.2021 15:55:30
53-00-6420 от 30.06.2021
На 05.07.2021г. от 11:30 часа, в зала № 701, VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.12.2021 12:24:08
 
23.12.2021 12:24:08
0.85 MB
23.12.2021 12:24:08
5.04 MB
23.12.2021 12:24:08
0.24 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.12.2021 12:24:08
152 от 23.12.2021
 
Договор No.РД-37-4/21.04.2022
Обособена позиция
20.05.2022 11:34:51
1
Предмет на договора
20.05.2022 11:34:51
Обособена позиция 1 – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“
Договор
20.05.2022 11:34:51
РД-37-4 от 21.04.2022
1034065/17.05.2022
Стойност на договора
20.05.2022 11:34:51
BGN, 147 700.00, 20.00, 177 240.00
Изпълнител
20.05.2022 11:34:51
ДЗЗД Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес
 
Договор No.РД-34-1/26.04.2022
Обособена позиция
03.05.2022 13:22:12
2
Предмет на договора
03.05.2022 13:22:12
Обособена позиция 2– Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“
Договор
03.05.2022 13:22:12
РД-34-1 от 26.04.2022
1033569/28.04.2022 г.
Стойност на договора
03.05.2022 13:22:12
BGN, 114 500.00, 20.00, 137 400.00
Изпълнител
03.05.2022 13:22:12
Строл-1000 АД