ОП Ид.No
1368
Обект на поръчката
16.12.2019 15:58:58
Услуга
Предмет на поръчката
16.12.2019 15:58:58
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен
Ред за провеждане
16.12.2019 15:58:58
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.12.2019 15:58:58
Открита процедура по ЗОП
Решение за класиране
31.01.2020 11:02:56
Решение №1 от 31.01.2020
31.01.2020 11:02:56
1.58 MB
Решение за откриване на процедурата
16.12.2019 15:58:58
Решение №7 от 12.12.2019
Решение за промяна
27.12.2019 11:02:07
Решение №8 от 23.12.2019
Обявление/Публична покана
16.12.2019 15:58:58
Обявление от 12.12.2019
16.12.2019 15:58:58
1 MB
Документация
16.12.2019 15:58:58
 
16.12.2019 15:58:58
0.12 MB
16.12.2019 15:58:58
0.21 MB
16.12.2019 15:58:58
0.2 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.01.2020 16:09:07
53-00-80 от 22.01.2020
Номер на преписка в АОП
16.12.2019 15:58:58
00044-2019-0141
Срок за получаване на офертите
16.12.2019 15:58:58
15.01.2020 17:00
Дата на отваряне на офертите - 17.01.2020г., 10:00ч. в административната сграда на ОПУ Плевен, гр. Плевен, ул. "Ген. л-т Атанас Стефанов" №24, стая 213
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.12.2019 15:58:58
 
31.01.2020 11:02:56
3.05 MB
31.01.2020 11:02:56
2.61 MB
31.01.2020 11:02:56
2.93 MB
 
Договор No.РД-37-1/14.02.2020
Обособена позиция
18.02.2020 09:42:51
1
Предмет на договора
18.02.2020 09:42:51
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен
Договор тип
18.02.2020 09:42:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.02.2020 09:42:51
РД-37-1 от 14.02.2020
18.02.2020 09:42:51
16.76 MB
Стойност на договора
18.02.2020 09:42:51
BGN, 151 483.20, 20.00, 181 779.84
Срок за изпълнение
18.02.2020 09:42:51
 
24 месеца
Изпълнител
18.02.2020 09:42:51
Петромакс Секюрити Груп ООД
Състояние на договора
18.02.2020 09:42:51
В изпълнение