ОП Ид.No
1369
Обект на поръчката
27.01.2020 11:30:49
Услуга
Предмет на поръчката
27.01.2020 11:30:49
„Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“
Ред за провеждане
27.01.2020 11:30:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.01.2020 11:30:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.01.2020 11:30:49
8 от 24.01.2020
956198/24.01.2020 г.
27.01.2020 11:30:49
0.18 MB
Обявление/Публична покана
27.01.2020 11:30:49
от 24.01.2020
956201/24.01.2020 г.
27.01.2020 11:30:49
0.2 MB
Документация
27.01.2020 11:30:49
 
28.01.2020 10:41:24
0.36 MB
Номер на преписка в АОП
27.01.2020 11:30:49
00044-2020-0002
Срок за получаване на офертите
27.01.2020 11:30:49
09.03.2020 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.04.2020 15:54:29
53-00-3074 от 02.04.2020
На 08.04.2020 г. от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.01.2020 11:30:49
 
14.04.2020 17:24:30
0.08 MB
14.04.2020 17:24:30
0.07 MB
14.04.2020 17:24:30
0.07 MB
14.04.2020 17:24:30
0.21 MB
Решение за класиране
14.04.2020 17:24:30
40 от 14.04.2020
 
Договор No.33-00-50/28.04.2020
Обособена позиция
11.05.2020 10:31:56
1
Предмет на договора
11.05.2020 10:31:56
„Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“
Договор тип
11.05.2020 10:31:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.05.2020 10:31:56
33-00-50 от 28.04.2020
976029/07.05.2020 г.
11.05.2020 10:31:56
0.52 MB
11.05.2020 10:31:56
0.17 MB
Стойност на договора
11.05.2020 10:31:56
BGN, 40 000 000.00, 20.00, 48 000 000.00
Срок за изпълнение
11.05.2020 10:31:56
 
4 год.
Изпълнител
11.05.2020 10:31:56
Национален археологически институт с музей при БАН