ОП Ид.No
1374
Обект на поръчката
06.12.2019 14:37:40
Доставка
Предмет на поръчката
06.12.2019 14:37:40
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
2 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
3 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Ред за провеждане
06.12.2019 14:37:40
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
06.12.2019 14:37:40
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
06.12.2019 14:37:40
53-00-12278 от 06.12.2019
До Шел България ЕАД, Лукойл България ЕООД и Петрол АД
06.12.2019 16:38:53
0.13 MB
Документация
06.12.2019 14:37:40
 
Номер на преписка в АОП
06.12.2019 14:37:40
Към 00210-2019-0012
към Рамково споразумение № СПОР-23/ 13.11.2019 г. на ЦОП
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.12.2019 17:21:47
53-00-12886 от 17.12.2019
На 20.12.2019 г. от 10:00 часа във системата на СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.12.2019 14:37:40
 
23.12.2019 17:29:38
0.9 MB
23.12.2019 17:29:38
0.41 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.12.2019 17:29:38
205 от 23.12.2019
 
Договор No.Д-6/23.01.2020
Обособена позиция
28.01.2020 10:35:22
1
Предмет на договора
28.01.2020 10:35:22
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Договор тип
28.01.2020 10:35:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.01.2020 10:35:22
Д-6 от 23.01.2020
956376/27.01.2020 г.
28.01.2020 10:35:22
0.28 MB
28.01.2020 10:35:22
0.09 MB
28.01.2020 10:35:22
0.01 MB
Стойност на договора
28.01.2020 10:35:22
BGN, 1 452 370.00, 20.00, 1 742 844.00
Срок за изпълнение
28.01.2020 10:35:22
31.01.2021
Изпълнител
28.01.2020 10:35:22
831915840, Шел България ЕАД
Промени в условията на договора
07.10.2022 13:51:37
Допълнително споразумение № 53-00-827 от 29.01.2021 г./1038300/04.10.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.10.2022 14:00:05
24-00-2522 от 14.10.2022
1038670/14.10.2022 г.
 
Договор No.Д-8/29.01.2020
Обособена позиция
07.02.2020 11:35:09
2
Предмет на договора
07.02.2020 11:35:09
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Договор тип
07.02.2020 11:35:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.02.2020 11:35:09
Д-8 от 29.01.2020
07.02.2020 11:35:09
0.29 MB
07.02.2020 11:35:09
0.05 MB
07.02.2020 11:35:09
0.01 MB
Стойност на договора
07.02.2020 11:35:09
BGN, 20 833.33, 20.00, 25 000.00
Срок за изпълнение
07.02.2020 11:35:09
31.01.2021
Изпълнител
07.02.2020 11:35:09
831496285, Петрол АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.10.2022 14:00:05
24-00-2523 от 14.10.2022
1038671/14.10.2022 г.
 
Договор No.РД-37-2/29.01.2020
Обособена позиция
12.02.2020 10:46:52
3
Предмет на договора
12.02.2020 10:46:52
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Договор тип
12.02.2020 10:46:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.02.2020 10:46:52
РД-37-2 от 29.01.2020
959087/10.02.2020 г.
12.02.2020 10:46:52
0.3 MB
12.02.2020 10:46:52
0.07 MB
12.02.2020 10:46:52
0.01 MB
Стойност на договора
12.02.2020 10:46:52
BGN, 526 796.67, 20.00, 632 156.00
Срок за изпълнение
12.02.2020 10:46:52
31.01.2021
Изпълнител
12.02.2020 10:46:52
121699202, Лукойл България ЕООД
Промени в условията на договора
07.10.2022 13:51:37
Допълнително споразумение № 53-00-828 от 29.01.2022 г./1038299/04.10.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.10.2022 14:00:05
24-00-2524 от 14.10.2022
1038673/14.10.2022 г.