ОП Ид.No
1376
Обект на поръчката
06.12.2019 15:51:03
Доставка
Предмет на поръчката
06.12.2019 15:51:03
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства - Обособена позиция - 5 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура".
Ред за провеждане
06.12.2019 15:51:03
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
06.12.2019 15:51:03
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
06.12.2019 15:51:03
53-00-12277 от 06.12.2019
Покана до Ронос ООД, Роел-98 ООД и Кооперация Панда
06.12.2019 16:40:31
0.14 MB
Документация
06.12.2019 15:51:03
 
06.12.2019 15:51:03
0.19 MB
Номер на преписка в АОП
06.12.2019 15:51:03
Към 00210-2018-0014
(към Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”- Обособена позиция - 5 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура".
Срок за получаване на офертите
06.12.2019 15:51:03
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.12.2019 15:04:52
53-00-13200 от 27.12.2019
На 03.01.2020 г. от 10:00 часа ще се извърши отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.12.2019 15:51:03
 
16.01.2020 13:49:15
0.16 MB
16.01.2020 13:49:15
0.11 MB
Решение за класиране
16.01.2020 13:49:15
5 от 16.01.2020
16.01.2020 13:49:15
0.14 MB
 
Договор No.Д-34/17.03.2020
Обособена позиция
20.03.2020 11:15:38
1
Предмет на договора
20.03.2020 11:15:38
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства - Обособена позиция - 5 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура".
Договор тип
20.03.2020 11:15:38
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.03.2020 11:15:38
Д-34 от 17.03.2020
965819/17.03.2020 г.
20.03.2020 11:15:38
0.22 MB
20.03.2020 11:15:38
0.25 MB
20.03.2020 11:15:38
0.09 MB
Стойност на договора
20.03.2020 11:15:38
BGN, 26 381.95, 20.00, 31 658.34
Изпълнител
20.03.2020 11:15:38
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.07.2021 15:18:18
24-00-1453 от 14.07.2021
1016799/14.07.2021 г.