ОП Ид.No
1377
Обект на поръчката
09.12.2019 11:30:05
Доставка
Предмет на поръчката
09.12.2019 11:30:05
"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилите" - Обособена позиция № 2 "Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика"
Ред за провеждане
09.12.2019 11:30:05
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
09.12.2019 11:30:05
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
09.12.2019 11:30:05
53-00-12307 от 09.12.2019
До Елит Трак ЕООД и Петрол АД
09.12.2019 11:30:05
0.12 MB
Документация
09.12.2019 11:30:05
 
Номер на преписка в АОП
09.12.2019 11:30:05
Към 00210-2018-0006
Към рамково споразумение № СПОР-21/27.11.2018 г
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.12.2019 13:01:11
53-00-13215 от 30.12.2019
На 06.01.2020 г. от 14:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
09.12.2019 11:30:05
 
13.01.2020 10:28:27
0.26 MB
13.01.2020 10:28:27
0.1 MB
Решение за определяне на изпълнител
13.01.2020 10:22:52
2 от 13.01.2020
 
Договор No.Д-28/26.02.2020
Обособена позиция
11.03.2020 10:29:15
1
Предмет на договора
11.03.2020 10:29:15
"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилите" - Обособена позиция № 2 "Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика"
Договор тип
11.03.2020 10:29:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.03.2020 10:29:15
Д-28 от 26.02.2020
963753/09.03.2020 г.
11.03.2020 10:29:15
0.24 MB
11.03.2020 10:29:15
0.08 MB
11.03.2020 10:29:15
0.18 MB
Стойност на договора
11.03.2020 10:29:15
BGN, 93 041.00, 20.00, 111 649.20
Изпълнител
11.03.2020 10:29:15
201901836, Елит Трак ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
29.03.2022 13:09:08
24-00-722 от 29.03.2022
1032420/29.03.2022 г.