ОП Ид.No
1380
Обект на поръчката
06.02.2020 10:30:25
Услуга
Предмет на поръчката
06.02.2020 10:30:25
:„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление по 34 (тридесет и четири) обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Трайно укрепване на активизирал се свлачищно - срутищен процес, засягащ републикански път II-86 “Соколовци – Смолян – Средногорци“ при км 109+450 на територията на ОПУ-Смолян“ с идентификационен № SML 31.11572-03;
10 Обособена позиция № 10: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-3505 „Стефаново – Дебнево – Велчево“ от км 25+686 до км 25+734, дясно;
11 Обособена позиция № 11: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-63 „Перник – Брезник“ в участъка от км 7+000 до км 7+620;
12 Обособена позиция № 12: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 18+700, дясно;
13 Обособена позиция № 13: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 22+900, ляво;
14 Обособена позиция № 14: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+250, ляво;
15 Обособена позиция № 15: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+370, ляво;
16 Обособена позиция № 16: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+500, ляво;
17 Обособена позиция № 17: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 24+250, ляво;
18 Обособена позиция № 18: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път ІІІ-5006 „Габрово – Стоманеците – Зелено дърво – Узана“ в участъка при км 7+060;
19 Обособена позиция № 19: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-407 „Стражица – П. Тръмбеш“ в участъка от км 59+540 до км 59+900, ляво/дясно;
2 Обособена позиция № 2: Укрепване и обезопасяване на скатовете при подходите и порталите на тунела при км 150+870 на републикански път I-5 „Габрово – Шипка“;
20 Обособена позиция № 20: Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица - Ботевград) - Правешка лакавица - Калугерово - Своде - (Роман - Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен № VRC 32.77493.01;
21 Обособена позиция № 21: Укрепване на свлачище в близост до път III-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“ в участъка при км 12+982, с. Дебел дял, на 800 м по шосето за Габрово с идентификационен № GAB 05.20225.01;
22 Обособена позиция № 22: Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220 с идентификационен № VTR 04.10447.35;
23 Обособена позиция № 23: Укрепване на свлачища при с. Горни Цибър на републикански път ІІ - 11 „Лом -Козлодуй” от км 70+222 до км 72+083 с идентификационни № MON 11.16639.94, № MON 11.16639.94.02 и № MON 11.16639.94.03;
24 Обособена позиция № 24: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 74+880 до км 75+000 с идентификационен № VRC 31.54020.01.04;
25 Обособена позиция № 25: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 75+775 до км 75+910, дясно с идентификационен № VRC 31.54020.01.01;
26 Обособена позиция № 26: Укрепване на свлачище на път III-6224 „(Четирци - Църварица) - Ветрен – Раково – Горно Раково – Ново село – Слокощица – (Слокощица - Богослов) при км 42+480 с идентификационен № KNL 29.04796-03;
27 Обособена позиция № 27: Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“;
28 Обособена позиция № 28: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 8+420 с идентификационен № SFO 18.87391-02;
29 Обособена позиция № 29: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 9+200 с идентификационен № SFO 18.87391-01;
3 Обособена позиция № 3: Укрепване на свлачище на републикански път II-48 „Омуртаг – Котел“ при км 24+600 с идентификационен № SLV 11.72480-03;
30 Обособена позиция № 30: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 13+820 с идентификационен № SFO 18.87391-03;
31 Обособена позиция № 31: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 16+200 с идентификационен № SFO 18.87391-04;
32 Обособена позиция № 32: Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 19+992, гр. Неделино, местност „Баряков Дол“ с идентификационен № SML 18.51319-04;
33 Обособена позиция № 33: Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 9+000, гр. Неделино с идентификационен № SML 18.51319-08;
34 Обособена позиция № 34: Свлачищни деформации в участък от път II-11 „(о.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар – Лом“ от км 9+990 до км 10+425 с идентификационни № VID 09.05832.01.02, № VID 16.00672.01.02 и № VID 16.00672.01.01.
4 Обособена позиция № 4: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път I - 6 „Кюстендил – Перник“ при км 76+250;
5 Обособена позиция № 5: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-189 „СОП – Банкя“ в участъка от км 2+000 до км 2+200;
6 Обособена позиция № 6: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755;
7 Обособена позиция № 7: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 19+100;
8 Обособена позиция № 8: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 21+300;
9 Обособена позиция № 9: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-4003 „(Микре – о.п. Севлиево) – Прелом – (Ловеч - Севлиево)“ в участъка при км 2+250;
Ред за провеждане
06.02.2020 10:30:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.02.2020 10:30:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.02.2020 10:30:25
11 от 04.02.2020
958175/04.02.2020 г.
06.02.2020 10:30:25
0.23 MB
Обявление/Публична покана
06.02.2020 10:30:25
от 04.02.2020
958179/04.02.2020 г.
06.02.2020 10:30:25
0.73 MB
Документация
06.02.2020 10:30:25
 
Номер на преписка в АОП
06.02.2020 10:30:25
00044-2020-0005
Срок за получаване на офертите
06.02.2020 10:30:25
19.03.2020 17:30
Решение за прекратяване
24.02.2020 15:36:41
19 от 24.02.2020