ОП Ид.No
1381
Обект на поръчката
20.12.2019 10:00:38
Услуга
Предмет на поръчката
20.12.2019 10:00:38
„Осъществяване на физическа, нощна, невъоръжена охрана, охрана чрез средства за видеонаблюдение и охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ София“
Ред за провеждане
20.12.2019 10:00:38
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.12.2019 10:00:38
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.12.2019 10:00:38
Решение №3 от 19.12.2019
Решение
20.12.2019 10:00:38
0.28 MB
Обявление/Публична покана
20.12.2019 10:00:38
Обявление от 19.12.2019
Обявление
20.12.2019 10:00:38
0.49 MB
Документация
20.12.2019 10:00:38
Документация, образци
20.12.2019 10:00:38
14.99 MB
06.01.2020 11:20:27
0.66 MB
06.01.2020 11:20:27
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
20.12.2019 10:00:38
00044-2019-0146
Срок за получаване на офертите
20.12.2019 10:00:38
10.02.2020 16:30
Отварянето на офертите ще се състои на 11.02.2020 г. от 11:00 часа в административната сграда на ОПУ-София, на адрес - гр. София, бул. Цар Борис III 215, ет.5, стая 4
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.05.2020 13:46:27
01.06.2020г. 11:00:00 от 01.06.2020
Отварянето на офертите ще се състои на 01.06.2020 г. от 11:00 часа в административната сграда на ОПУ-София, на адрес - гр. София, бул. Цар Борис III 215, ет.5, стая 4,
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
20.12.2019 10:00:38
 
25.02.2020 13:51:44
0.15 MB
25.02.2020 13:51:44
0.16 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.07.2020 11:22:34
Протокол №2 от 05.05.2020
02.07.2020 11:22:34
0.92 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.07.2020 11:22:34
Протокол №3 от 01.06.2020
02.07.2020 11:22:34
0.2 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.07.2020 11:22:34
Доклад на комисията
Решение за класиране
02.07.2020 11:22:34
Решение №1/02.07.2020 от 02.07.2020
02.07.2020 11:22:34
0.17 MB
 
Договор No.№РД-11-153/27.08.2020
Допълнително споразумение
27.08.2020 18:53:13
№РД-11-153 от 27.08.2020
Обособена позиция
27.08.2020 18:53:13
1
Предмет на договора
27.08.2020 18:53:13
„Осъществяване на физическа, нощна, невъоръжена охрана, охрана чрез средства за видеонаблюдение и охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ София“
Договор тип
27.08.2020 18:53:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.08.2020 18:53:13
№РД-11-153 от 27.08.2020
Стойност на договора
27.08.2020 18:53:13
BGN, 281 880.00, 20.00, 338 256.00
Срок за изпълнение
27.08.2020 18:53:13
27.08.2023
36 месеца
Изпълнител
27.08.2020 18:53:13
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Дата на приключване
27.08.2020 18:53:13
27.08.2023
Състояние на договора
27.08.2020 18:53:13
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
27.08.2020 18:53:13
992559 от 27.08.2020