ОП Ид.No
1384
Обект на поръчката
07.01.2020 14:01:10
Доставка
Предмет на поръчката
07.01.2020 14:01:10
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
07.01.2020 14:01:10
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
07.01.2020 14:01:10
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
07.01.2020 14:01:10
53-00-105 от 07.01.2020
Покана до Ронос ООД, Роел-98 ООД и Кооперация Панда
07.01.2020 14:01:10
0.19 MB
Документация
07.01.2020 14:01:10
 
07.01.2020 14:01:10
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
07.01.2020 14:01:10
Към 00210-2018-0014
Към Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г. с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Срок за получаване на офертите
07.01.2020 14:01:10
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.01.2020 16:09:11
53-00-638 от 23.01.2020
На 28.01.2020 г. от 11:00 часа, в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.01.2020 14:01:10
 
04.03.2020 16:11:31
0.2 MB
Решение за класиране
04.03.2020 16:11:31
24 от 02.03.2020
04.03.2020 16:11:31
3.08 MB
 
Договор No.Д-44/27.04.2020
Обособена позиция
05.05.2020 10:55:44
1
Предмет на договора
05.05.2020 10:55:44
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
05.05.2020 10:55:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.05.2020 10:55:44
Д-44 от 27.04.2020
975371/04.05.2020 г.
05.05.2020 10:55:44
0.24 MB
05.05.2020 10:55:44
0.1 MB
05.05.2020 10:55:44
0.19 MB
Стойност на договора
05.05.2020 10:55:44
BGN, 49 559.87, 20.00, 59 471.84
Изпълнител
05.05.2020 10:55:44
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.07.2021 14:59:56
24-00-1450 от 14.07.2021
1016795/14.07.2021г.