ОП Ид.No
1385
Обект на поръчката
20.01.2020 10:41:28
Строителство
Предмет на поръчката
20.01.2020 10:41:28
ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ХЕМУС“ ОТ КМ 222+000 ДО КМ 310+940, РАЗДЕЛЕН НА ТРИ УЧАСТЪКА: УЧАСТЪК 7 ОТ КМ 222+000 (СЛЕД ПРЕСИЧАНЕТО НА ПЪТ I-5) ДО КМ 265+600 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „КОВАЧЕВСКО КАЛЕ“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-51 - ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ); УЧАСТЪК 8 ОТ КМ 265+600 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „КОВАЧЕВСКО КАЛЕ“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-51- ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ) ДО КМ 299+000 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЛОЗНИЦА“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-49 – ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ); УЧАСТЪК 9 ОТ КМ 299+000 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЛОЗНИЦА“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-49 – ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ) ДО КМ 310+940 (НАЧАЛО НА УЧАСТЪК В СТРОИТЕЛСТВО), ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „БУХОВЦИ – ЮГ“ (ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА ПЪТ I-4 С ПЪТ III-5102)
Ред за провеждане
20.01.2020 10:41:28
Други
Решение за откриване на процедурата
20.01.2020 10:41:28
от 18.12.2019
Номер на преписка в АОП
20.01.2020 10:41:28
Изключение от ЗОП
Договорът се сключва при условията на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП
 
Договор No.РД-33-16/18.12.2019
Обособена позиция
20.01.2020 10:41:28
1
Предмет на договора
20.01.2020 10:41:28
ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ХЕМУС“ ОТ КМ 222+000 ДО КМ 310+940, РАЗДЕЛЕН НА ТРИ УЧАСТЪКА: УЧАСТЪК 7 ОТ КМ 222+000 (СЛЕД ПРЕСИЧАНЕТО НА ПЪТ I-5) ДО КМ 265+600 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „КОВАЧЕВСКО КАЛЕ“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-51 - ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ); УЧАСТЪК 8 ОТ КМ 265+600 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „КОВАЧЕВСКО КАЛЕ“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-51- ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ) ДО КМ 299+000 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЛОЗНИЦА“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-49 – ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ); УЧАСТЪК 9 ОТ КМ 299+000 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЛОЗНИЦА“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-49 – ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ) ДО КМ 310+940 (НАЧАЛО НА УЧАСТЪК В СТРОИТЕЛСТВО), ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „БУХОВЦИ – ЮГ“ (ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА ПЪТ I-4 С ПЪТ III-5102)
Договор тип
20.01.2020 10:41:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.01.2020 10:41:28
РД-33-16 от 18.12.2019
954500/16.01.2020 г.
Стойност на договора
20.01.2020 10:41:28
BGN, 0.00
Изпълнител
20.01.2020 10:41:28
831646048, Автомагистрали ЕАД