ОП Ид.No
1386
Обект на поръчката
17.01.2020 15:43:42
Доставка
Предмет на поръчката
17.01.2020 15:43:42
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 3 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Ред за провеждане
17.01.2020 15:43:42
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
17.01.2020 15:43:42
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
17.01.2020 15:43:42
53-00-479 от 17.01.2020
17.01.2020 15:43:42
0.19 MB
Документация
17.01.2020 15:43:42
 
Номер на преписка в АОП
17.01.2020 15:43:42
към 00210-2018-0014
Към Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 3 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Срок за получаване на офертите
17.01.2020 15:43:42
 
(Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.02.2020 16:07:46
53-00-1292 от 12.02.2020
На 17.02.2020 г. от 15:00 часа в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
17.01.2020 15:43:42
 
04.03.2020 16:21:49
0.2 MB
Решение за класиране
04.03.2020 16:21:49
26 от 02.03.2020
04.03.2020 16:21:49
3.02 MB
 
Договор No.Д-43/27.04.2020
Обособена позиция
07.05.2020 09:10:25
1
Предмет на договора
07.05.2020 09:10:25
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 3 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Договор тип
07.05.2020 09:10:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.05.2020 09:10:25
Д-43 от 27.04.2020
975366/04.05.2020 г.
07.05.2020 09:10:25
0.23 MB
07.05.2020 09:10:25
0.09 MB
07.05.2020 09:10:25
0.05 MB
Стойност на договора
07.05.2020 09:10:25
BGN, 12 849.00, 20.00, 15 418.80
Изпълнител
07.05.2020 09:10:25
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.07.2021 14:41:04
24-00-1451 от 14.07.2021
1016793/14.07.2021г.